• Ajuntament de Cassà de la Selva

  Ajuntament de Cassà de la Selva

Les Comissions Informatives Generals tenen l'objectiu d'incrementar el diàleg i la informació entre els regidors del govern i els de l'oposició. En aquestes sessions es tracten les propostes que s'inclouen a l'ordre del dia del Ple Municipal.

 

REGLAMENT 

 • Estan integrades exclusviament per membres de l'Ajuntament i el seu vot s'acomodarà a la representació existent entre els grups polítics de l'Ajuntament.
 • Estan integrades pels membres dels diferents grups polítics en proporció a la seva representativitat.
 • Les funcions d'aquestes Comissions Informatives Generals seran l'estudi i dictamen previ, si s'escau, dels assumptes sotmesos a la decisió del Ple Municipal.

 

MEMBRES 

 • Martí Vallès Prats. Alcalde. Regidor de Governació, Participació Ciutadana i Sanitat.
 • Pau Presas Bertran. Primer tinent d'Alcalde. Regidor d'Hisenda i Organització Municipal. 
 • Eva Sáez Revuelta. Segona tinent d'Alcalde. Regidora de Serveis Socials i Educació.
 • Josep Ferrer Serra. Tercer tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Entitats i Festes.
 • Meritxell Rabionet Frigola. Quarta tinent d'Alcalde. Regidora d'Esports, Joventut i Comunicació.
 • Emili Mató Palós. Regidor de Promoció Econòmica, Urbanisme i Mobilitat.
 • Joan Cañigueral Casellas. Regidor de Medi Ambient, Via Pública i Veïnats.

 

PERIODICITAT DE LES SESSIONS

Les sessions se celebren a l'Ajuntament de Cassà de la Selva els dijous anteriors al Ple Municipal a les 20 h, excepte el mes d'agost que es considerarà vacacional. Aquestes sessions no són públiques.