El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és el document que planifica l'activitat del govern de Cassà de la Selva per aquest mandat corporatiu. S'hi defineixen els objectius i les polítiques d'actuació del govern municipal.

El PAM 2015-2019 es va presentar el gener del 2016 i des de llavors s'hi ha incorporat propostes de la ciutadania, entitats, grups polítics i altres agents. 

És un document viu i continua obert durant el mandat.

 

Pla d'Actuació Municipal 2015-2019 - Retiment de comptes (versió gener 2019) (PDF)

Pla d'Actuació Municipal 2015-2019 - Retiment de comptes (versió gener 2018) (PDF)

Pla d'Actuació Municipal 2015-2019 - Retiment de comptes (versió gener 2017) (PDF)