Ajuntament de Cassà de la Selva
Temps actual
23 de juliol de 2018 - 19:54 h
Darrera actualització a les 19:47 h

27.8°C


Sensació tèrmica: 27.7°C 14.9°C a les 5:53 h 31.2°C a les 15:07 h

Vent

0.0 km/h 171°

Mitjana vent

0.0 km/h S

Ràfega més forta

19.3km/h a les 15:11 h

Humitat

44%

Pluja diària

0.0 mm

Intensitat pluja

0.0 mm/h

Baròmetre

1011.4 hPa

Sol


06:36

14:37 h

21:13

Fase lunar

Tercer octant


Predicció per als pròxims dies

Dilluns, 23 de juliol

29.2° 17.7° 9.8%

Dimarts, 24 de juliol

30.9° 17.6° 27.4%

Dimecres, 25 de juliol

31.7° 18.2° 33.9%

Dijous, 26 de juliol

31.9° 17.8° 19%

Divendres, 27 de juliol

31.8° 18.4° 9%

Dissabte, 28 de juliol

31.4° 18.3° 15.4%

Diumenge, 29 de juliol

31.7° 18.2° 27.9%

Dilluns, 30 de juliol

32° 18.1° 22.4%


Predicció general de Catalunya
Radar meteorològic
Situació meteorològica de perill

Predicció de pòl·lens i espores entre els dies 23/07 i 29/07

Tàxons pòl·lens

Parietària 1 / =
Gramínies 1 / =
Olivera 1 / =
Agrella 1 / =
Artemísia 0 / A
Blets 1 / =
Castanyer 1 / =
Compostes 1 / =
Pi 1 / =
Plantatge 1 / =
Troana 1 / =
Xiprers 0 / =


Tàxons espores fongs

Alternaria 4 / =
Cladosporium 4 / =


Nivell Actual: 0 Nul / 1 Baix / 2 Mig / 3 Alt / 4 Màxim
Predicció: A Augment / = Estable / D Descens / ! Situació excepcional /


Informació extreta de l'estació de Girona del Punt d'Informació Aerobiològica - UAB

Dades Meteo