• Cassà de la Selva

    Cassà de la Selva

logo blau ajEl proper dijous, 28 de març, tindrà lloc el ple municipal ordenari. Tinrà lloc a les 8 del vespre amb el següent ordre del dia:


1- Aprovació de l'acta anterior

2- Donar compte de decrets d'alcaldia núm. 2019/349 a 2019/581

3- Programa d'actuació per l'impuls del cicloturisme i la mobilitat sostenible en sòl no urbanitzable

4- Modificació puntual núm. 18 del POUM de Cassà de la Selva de modificació del traçat d'un tram del camí públic del Veïnat d'Esclet (Polígon 11, parcel·la 9005)

5- Conveni urbanístic amb l'entitat mercantil BREPE SLU i MARCOS ESTEVE PANELLA I ANDREU JUANALS FUSTER per a la modificació del POUM de Cassà de la Selva respecte el Pla de millora urbana PMU A01 Can Molinas

6- Conveni de cessió ús finca registral 8613 entre els carrers Primitiu Artigas, Doctor Robert i Hospital per l'aparcament públic

7- Conveni de cessió ús finca registral 2699 al carrer Gospital per aparcament públic

8- Aprovació del pla de Foment del Voluntariat

9- Declaració concurrència per bonificacions ICIO

10- Reconeixement extrajudicial de crèdit.

11- Donar compte de la liquidació del pressupost general de l'exercici 2018

12- Donar compte de l'informe de control permanent de compliment de l'estabilitat pressupostària, regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost 2018

13- Donar compte de l'informe d'omissió de la funció interventora de l'exercici 2018

14- Informe d'alcaldia i regidors

15- Precs i preguntes

logo blau ajEl proper dijous, 28 de febrer, tindrà lloc el ple municipal ordenari. Serà a les 8 del vespre amb el següent ordre del dia:

plaça petitaCassà de la Selva ha recordat amb un homenatge les víctimes del bombardeig del 29 de gener de 1939. Ha estat un acte senzill, a la Plaça Petita, on hi va caure una de les 50 bombes. El diumenge, 29 de gener de l'any 1939, a les 13.30h, cinc bombarders Savoia Marchetti SM79, de l'aviació feixista italiana i dirigits pel capità Costa Egidio varen bombardejar el poble de Cassà de la Selva. Des d'una altitud de 4000 metres i, agafant com a única referència la línia recta que dibuixava la carretera Provincial -la principal artèria o via de comunicació del poble-, realitzaren una única passada sobre el poble en sentit est-oest, deixant la seva mortífera càrrega. En total van caure unes 50 bombes de 100 quilos que varen provocar la mort de 8 persones i la destrucció d'un mínim de 54 cases.

Els motius pels quals Cassà es va convertir en objectiu militar encara estan per determinar. Podria ser per la proximitat del camp d'aviació republicà de la Torremansa (1938-1939) a uns dos quilòmetres al sud del poble, per l'existència de la seu de comandament d'aquest camp d'aviació a Can Trinxeria, per la presència de tropes republicanes i brigadistes internacionals dins de la nostra població durant la seva retirada cap a l'exili, per la posició geoestratègica del nostre poble vers la carretera de Girona o la de la Bisbal davant l'avanç de les tropes franquistes...

Fos com fos, les alarmes antiaèries no varen sonar i això va fer que la població civil no es pogués resguardar ni protegir. Tampoc hi havia cap mena de defensa antiaèria. Per aquest motiu els feixistes varen bombardejar i ametrallar el poble amb total impunitat.

Més informació AQUÍ