• Ajuntament  de Cassà de la Selva

    Ajuntament de Cassà de la Selva

 facebook  facebook twitter  tw

 

Òrgans de govern

En aquest apartat trobareu informació sobre els òrgans de govern de l'Ajuntament de Cassà de la Selva. La informació la trobareu organitzada de la següent manera:

> Composició

> Ordres del dia (s'actualitza cada vegada que es convoca un Ple municipal)

> Actes (s'actualitza cada vegada que s'aprova una nova acta al Ple municipal)

> Resum dels acords (s'actualitza cada vegada que se celebra el Ple municipal)

> Mocions (s'actualitza cada vegada que s'aprova una moció al Ple municipal)

> Actes (s'actualitza cada vegada que s'aprova una acta)

> Generals

> Sectorials