• Ajuntament de Cassà de la Selva

  Ajuntament de Cassà de la Selva

 facebook  facebook twitter  tw

 

Ple Municipal

El Ple Municipal és el principal òrgan de decisió de l'Ajuntament i està constituït per 13 regidors, escollits en les eleccions municipals del 24 de maig de 2015. 

Actualment el consistori té la composició següent:

 • 7 regidors d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que formen l'equip de govern. 
 • 6 regidors de Convergència i Unió (CIU)

 

COMPETÈNCIES

Correspon al Ple Municipal prendre les decisions més importants que afecten al municipi. Principalment el Ple Municipal ha de decidir, entre d'altres, sobre les qüestions relatives a :

 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 • La participació en organitzacions supramunicipals, les relatives a la delimitació del terme municipal i el canvi de nom del municipi.
 • L'aprovació inicial del planejament urbanístic i aprovació final sobre els plans i altres instruments urbanístics.
 • L'aprovació del reglament orgànic i les ordenances.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari i aprovar i modificar els pressupostos.
 • La creació i implementació de nous serveis municipals.

 

PERIODICITAT DE LES SESSIONS

El Ple Municipal es reuneix de forma ordinària el quart dijous de cada mes a les 20 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Cassà de la Selva. L'Alcalde pot modificar la data del Ple Municipal i també pot convocar sessions extraordinàries i sessions extraordinàries de caràcter urgent. 

El mes d'agost no hi ha sessió plenària, sempre i quan això no afecti la gestió dels serveis municipals.

Les sessions són obertes al públic i es retransmeten íntegrament a través de Ràdio Cassà.

 

Consulta les retribucions dels càrrecs electes i el seu registre d'interessos.