• Ajuntament  de Cassà de la Selva

    Ajuntament de Cassà de la Selva

familiaEl ple de l’Ajuntament de Cassà de la Selva d’aquest mes d’octubre ha aprovat les modificacions de les ordenances fiscals, mantenint totes les bonificacions ja existents i congelant la majoria de taxes i impostos municipals. En les bonificacions actuals, s’ha augmentat del 25 al 30% la bonificació per a famílies nombroses pel que fa a l’impost sobre béns i immobles (IBI).

Per altra banda, també s’aprovarà una nova mesura que consistirà en bonificar el 25% de l’impost per als contribuents que siguin persones jubilades amb una renda inferior a la pensió mínima.

fotople21- APROVACIÓ ACTE DEL PLE DE 27/09/2018 - Aprovat per unanimitat

2- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA

3- DONAR COMPTE DEL DECRET 2018/1298 DE NOMENAMENT DE PERSONAL EVENTUAL

4- AUGMENT RETRIBUTIU DE L'1,75% PREVIST EN LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT 2018 (AJUNTAMENT)  - Aprovat per unanimitat

5- AUGMENT RETRIBUTIU DE L'1,75% PREVIST EN LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT 2018 (RESIDÈNCIA)  - Aprovat per unanimitat

6- APROVACIÓ INICIAL PROGRAMA D'ACTUACIÓ PER L'IMPULS DEL CICLOTURISME I DE LA MOBILITAT URBANA - Aprovat per unanimitat

7- APROVAR SOL·LICITUD AL CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT - Aprovat per unanimitat

foto pleAugment de les bonificacions de l’IBI per a famílies nombroses i jubilats

El ple d’aquest dijous al vespre ha aprovat les modificacions de les ordenances fiscals, mantenint totes les bonificacions ja existents i congelant la majoria de taxes i impostos municipals. En les bonificacions actuals, s’ha augmentat del 25 al 30% la bonificació per a famílies nombroses pel que fa a l’impost sobre béns i immobles (IBI). També s’aprovarà una nova mesura que consistirà en bonificar el 25% de l’impost per als contribuents que siguin jubilats amb una renda inferior a la pensió mínima.