• Àrea de Comunicació | Rambla Onze de Setembre, 107 | Telèfon 972 46 00 05 | A/e: comunicacio@cassa.cat

  Àrea de Comunicació | Rambla Onze de Setembre, 107 | Telèfon 972 46 00 05 | A/e: comunicacio@cassa.cat

Pla estratègic

El pla estratègic de Cassà va ser aprovat per unanimitat a la sessió del Ple Municipal del 19 de desembre del 2017. El pla es va elaborar de forma participada durant un any i mig amb l'objectiu de generar una anàlisi reflexiva sobre la situació del municipi i el seu entorn que servís per definir l'estratègia de municipi volem. 

La presentació de les conclusions principals del pla estratègic es farà els primers mesos del 2018. Estem acabant de definir la data i properament l'informarem.

 

>> Consulta el pla estratègic aprovat al Ple Municipal del 19/12/2017 AQUÍ.

 

>> ESTIGUES AL DIA! Si no vols perdre detall del procés, dOna't d’alta al butlletí AQUÍ.

  

Resultats esperats

Del Pla estratègic de Cassà, n’extraurem una orientació, una guia i un espai de col·laboració que promogui compromisos i sinergies pel que fa al desenvolupament d’un full de ruta per al municipi. En aquest sentit esperem:

 • Adaptar i focalitzar les actuacions en funció del model de poble que volem.
 • Estimular la cooperació supramunicipal.
 • Alinear el territori al voltant d’objectius i enfocaments comuns.
 • Animar la cultura participativa i de treball en xarxa.
 • Sistematitzar i enriquir el procés de presa de decisions.
 • Concentrar i optimitzar recursos i sinergies.
 • Establir sistemes de control, seguiment i avaluació.

Forma de treballar

ELS ELEMENTS CLAUS

L’elaboració del Pla estratègic de Cassà, que es fa amb el suport extern de l’empresa Neòpolis, implica l’assumpció de tres elements claus:

 • Centralitat: potenciar el rol de l’ens local promotor del projecte (Ajuntament de Cassà) com a actor rellevant en la promoció de les polítiques públiques locals.
 • Dependència: reconèixer la impossibilitat d’emprendre accions aïllades i, en conseqüència, la necessitat d’establir mecanismes de col·laboració amb altres actors polítics, socials i econòmics del territori.
 • Integralitat: adaptar-se a la complexitat de la societat actual i a la interdependència entre les diferents esferes de la vida pública (societat, territori, economia). Al mateix temps, preveure la necessitat d’acabar definint actuacions de naturaleses diverses (reactives, anticipatives i estratègiques).

 

LA METODOLOGIA

La metodologia per fer un Pla estratègic pot ser molt variada, però en aquest cas hem optat per prioritzar els elements següents:

 • La comprensió, la intel·ligibilitat i l’acord entre totes les parts, per damunt de la sofisticació tècnica excessiva. Volem un resultat acurat, encertat, entenedor i compartit.
 • La definició de propostes construïdes col·lectivament, prou compartides pels diversos actors de la comunitat. 

Fases

 • Organització del projecte: inici i posada en marxa del procés de planificació.
 • Diagnosi: on som?
 • Propostes d’acció: definició de la missió, estratègies i objectius del Pla estratègic. On volem anar i com hi hem d’arribar?

Consulta el calendari d'accions més avall. 

Òrgans

Per garantir l’elaboració d’un pla efectivament útil, participat i adaptat al territori, així com per assegurar l’avaluació, el seguiment del procés i la seva transparència, s’ha creat una estructura orgànica composta pels òrgans següents:

NUCLI DINAMITZADOR

Equip de treball format per: alcalde de l’Ajuntament de Cassà, representant de CIU (regidor Joan Casabó), representant d’ERC (Quim Bosch),  cap de comunicació (Meritxell Parramon) i tècnic de Neòpolis (Gerard Quiñones).

Són els referents institucionals encarregats de liderar el projecte amb l’objectiu de facilitar les tasques de reflexió i treball de camp que cal dinamitzar durant el procés, generar retroacció constant i permanent sobre l’evolució del Pla i el desenvolupament de la seva quotidianitat.

L’òrgan es reuneix un mínim de quatre vegades durant el procés.

COMISSIÓ POLÍTICA

Per tal de garantir l’elaboració d’un projecte de poble, que vagi més enllà de les legislatures, i que compti amb el consens necessari, es crea un espai d’informació i debat amb la participació de representants dels diferents partits polítics de la corporació.

Desenvolupa tasques d’avaluació i seguiment del procés.

ASSEMBLEA DE SEGUIMENT

Òrgan obert on són convidats el conjunt d’agents implicats en el projecte (representants polítics, tècnics locals, agents socials, econòmics i institucionals).

Es reunirà com a mínim una vegada durant el procés.

Com hi puc participar?

Els ciutadans tenen un paper clau en aquest procés, especialment en la fase de diagnosi i les propostes d’acció.

TALLERS DE LA FASE DE DIAGNOSI

 • Dijous 2 de febrer. Taller de l’àmbit social obert als ciutadans. Hora: de 19 a 21.15 h. Lloc: Espai Jove l’Escorxador. Inscripcions aquí.

Com són i com vols que siguin les polítiques de cultura, esports, joventut, educació, entitats, els serveis a la gent gran, l'atenció a la immigració, els serveis socials... de Cassà? 

 • Dijous 9 de febrer. Taller de l’àmbit econòmic obert als ciutadans. Hora: de 19 a 21.15 h. Lloc: Espai Jove l’Escorxador. Inscripcions aquí.

Com són i com vols que siguin el comerç, la indústria, l'economia, les polítiques d'ocupació... de Cassà? 

 • Dijous 16 de febrer. Taller de l’àmbit urbà - territorial obert als ciutadans. Hora: de 19 a 21.15 h. Lloc: Espai Jove l’Escorxador. Inscripcions aquí.

Com són i com vols que siguin les polítiques d'habitatge, medi ambient, via pública, urbanisme, els parcs i jardins... de Cassà? 

JORNADA FINAL DE RECOLLIDA DE PROPOSTES

 • Dissabte 20 de maig. Jornada final de recollida de propostes: on volem ser? Després d’haver fet els tallers participatius de diagnosi, arriba la jornada final de recollida de propostes. Hora: de 9.30 a 13 h. Lloc: Escola Puig d'Arques. Inscripcions aquí.

Calendari d'accions

 • Maig i juny de 2016. Organització del projecte: recopilació d’informació pròpia, creació de l’estructura orgànica del Pla, determinació dels àmbits d’intervenció i els temes crítics que estructuren la columna vertebral del Pla.
 • Del juliol al setembre de 2016. Diagnosi: elaboració de l’informe socioeconòmic del territori amb anàlisi quantitativa de dades referents al municipi.
 • Novembre de 2016. Diagnosi: elaboració de grups de discussió i debats amb els tècnics de l’Ajuntament (complement qualitatiu a les dades obtingudes amb l’informe socioeconòmic). S’han elaborat 3 entrevistes grupals amb tècnics referents a l’àmbit social, econòmic i territorial.
 • Dijous 2 de febrer. Diagnosi: taller de l’àmbit social obert als ciutadans. Com són i com vols que siguin les polítiques de cultura, esports, joventut, educació, entitats, els serveis a la gent gran, l'atenció a la immigració, els serveis socials... de Cassà? Hora: de 19 a 21.15 h. Lloc: Espai Jove l’Escorxador. Inscripcions aquí.
 • Dijous 9 de febrer. Diagnosi: taller de l’àmbit econòmic obert als ciutadans. Com són i com vols que siguin el comerç, la indústria, l'economia, les polítiques d'ocupació... de Cassà? Hora: de 19 a 21.15 h. Lloc: Espai Jove l’Escorxador. Inscripcions aquí.
 • Dijous 16 de febrer. Diagnosi: taller de l’àmbit urbà - territorial obert als ciutadans. Com són i com vols que siguin les polítiques d'habitatge, medi ambient, via pública, urbanisme, els parcs i jardins... de Cassà? Hora: de 19 a 21.15 h. Lloc: Espai Jove l’Escorxador. Inscripcions aquí.
 • Dissabte 20 de maig. Jornada final de recollida de propostes: on volem ser? Després d’haver fet els tallers participatius de diagnosi, arriba la jornada final de recollida de propostes. Hora: de 9.30 a 13 h. Lloc: Escola Puig d'Arques. Inscripcions aquí.

Informes i document final

 • Diagnosi quantitativa (gener de 2017) (PDF)
 • Buidatge del taller participatiu amb la ciutadania sobre temes socials (març 2017) (PDF)
 • Buidatge del taller participatiu amb la ciutadania sobre temes econòmics. (març 2017) (PDF)
 • Buidatge del taller participatiu amb la ciutadania sobre temes urbans-territorials (març 2017) (PDF)
 • Consulta el document final del pla estratègic de Cassà (desembre 2017) (PDF)

Recull de premsa

Cassà programa tres tallers per desenvolupar el Pla estratègic del Municipi - Girona Notícies - 30/1/2017

Cassà programa tres tallers per desenvolupar el Pla estratègic del municipi - El Gerió Digital - 31/1/2017

Cassà programa tres tallers participatius per desenvolupar el Pla estratègic del municipi - Cassà Digital - 31/1/2017

L'Ajuntament convoca tres tallers participatius per debatre el Cassà del futur - Ràdio Cassà - 1/2/2017

Cassà fa tres tallers sobre el pla estratègic - El Punt Avui - 2/2/2017

Bona participació en la primera jornada d'elaboració del Pla Estratègic de Cassà - Cassà Digital - 2/2/2017

Contacte

Àrea de comunicació - Ajuntament de Cassà de la Selva

Rambla Onze de Setembre, 107-111

972 46 00 05 (extensió 140)

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Xarxes socials: #futurCassà

end faq