• Àrea d’Urbanisme | Rambla Onze de Setembre 107 | Telèfon 972 46 00 05 | Fax 972 46 43 71 | A/e: urbanisme@cassa.cat

    Àrea d’Urbanisme | Rambla Onze de Setembre 107 | Telèfon 972 46 00 05 | Fax 972 46 43 71 | A/e: urbanisme@cassa.cat

Convenis urbanístics

  • Conveni urbanístic per a la gestió urbanística dels PMU I C01 i PMU II C02 Poliuretanos i del nou sòl urbà en el TRUST I.
  • Conveni urbanístic referent al desenvolupament del Sector de Millora Urbana PMU B04, Carrer de la Selva. 
  • Conveni urbanístic per a la Gestió del Sector 1.7 a Zona Esportiva.
  • Conveni urbanístic d'obra avançada del Pla Parcial Sud 1.7 a isoladora zona esoprtiva entre l'Ajuntament de Cassà de la Selva i la Caixa d'Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa (UNNIM).  
  • Conveni urbanístic signat entre l'Ajuntament de Cassà de la Selva, Francisco Oller SA, Francesc Nadal Vidal i una sèrie de propietaris de finques del carrer de la Llebre, en relació a l'àmbit a desenvolupar de Can Peró.
  • Conveni urbanístic signat entre l'Ajuntament de Cassà de la Selva i Francisco Oller SA, en relació a l'àmbit a desenvolupar de Can Peró.
  • Conveni d'expropiació de mutu acord, signat entre l'Ajuntament de Cassà de la Selva i la sra. M. Josefa Burset Camps, el sr. Guillem Burset Camps i la sra. Joana Burset Camps, en relació a l'adquisició d'un terreny destinat a sistema viari i a sistema viari aparcament.
  • Conveni urbanístic signat entre l'Ajuntament de Cassà de la Selva i les entitats mercantils Construccions Tècniques, SL i Metall·lògic, SL.