• Àrea d’Urbanisme | Rambla Onze de Setembre 107 | Telèfon 972 46 00 05 | Fax 972 46 43 71 | A/e: urbanisme@cassa.cat

    Àrea d’Urbanisme | Rambla Onze de Setembre 107 | Telèfon 972 46 00 05 | Fax 972 46 43 71 | A/e: urbanisme@cassa.cat

Modificacions puntuals del POUM en tràmit 

 

Exp. 2013/398 Modificació puntual núm. 11 del POUM de Cassà de la Selva de regularització dels límits i ordenació bàsica del PMU B02; límits del PMU A08, PMU A09 i PMU B01; i alineacions dels carrers Conill, Verneda i Folch i Torres.

 

 

 

Exp. 2017/236 Modificació puntual núm. 13 del POUM de Cassà de la Selva. Modificació de vialitat i zona clau C3 a la cruïlla del carrer de Sant Martí amb el carrer de Marçal de Trinxeria.

 

 

 

 

Exp. 2017/372 Modificació puntual núm. 14 del POUM de Cassà de la Selva de diversos articles de les normes urbanístiques.
 

 

Exp. 2017/1217 Modificació puntual núm. 15 del POUM de Cassà de la Selva. Modificació del pla d'actuació urbanística municipal.