• Àrea d’Urbanisme | Rambla Onze de Setembre 107 | Telèfon 972 46 00 05 | Fax 972 46 43 71 | A/e: urbanisme@cassa.cat

    Àrea d’Urbanisme | Rambla Onze de Setembre 107 | Telèfon 972 46 00 05 | Fax 972 46 43 71 | A/e: urbanisme@cassa.cat

 facebook  facebook twitter  tw

 

Modificacions puntuals del POUM en tràmit 

 

Exp. 2017/236 Modificació puntual núm. 13 del POUM de Cassà de la Selva. Modificació de vialitat i zona clau C3 a la cruïlla del carrer de Sant Martí amb el carrer de Marçal de Trinxeria. APROVADA PROVISIONALMENT

 

 

Exp. 2017/236 Modificació puntual núm. 13 del POUM de Cassà de la Selva de modificació de vialitat i Zona Clau C3 a la cruïlla del carrer de Sant Martí amb el carrer Marçal de Trinxeria. APROVADA INICIALMENT

  • Memòria de la modificació puntual núm. 13 del POUM
  • Acord de la modificació puntual núm. 13 del POUM


  • Exp. 2017/372 Modificació puntual núm. 14 del POUM de Cassà de la Selva de de diversos articles de les normes urbanístiques.

  • Memòria de la modificació puntual núm. 14 del POUM
  • Acord de la modificació puntual núm. 14 del POUM


  •