• Àrea d’Urbanisme | Rambla Onze de Setembre 107 | Telèfon 972 46 00 05 | Fax 972 46 43 71 | A/e: urbanisme@cassa.cat

    Àrea d’Urbanisme | Rambla Onze de Setembre 107 | Telèfon 972 46 00 05 | Fax 972 46 43 71 | A/e: urbanisme@cassa.cat

Planejament derivat del POUM vigent

Exp. 2011/924 - Pla de Millora Urbana PMU C03.2 Gener-Casadevall 2

 

 

Exp. 2011/923 - Avanç de Pla de Millora Urbana PMU C.03 Gener Casadevall 

 

 

Pla especial urbanístic Can Mercader

 

 

Exp. 2011/368 - Pla de Millora Urbana, C09 al Veïnat de les Serres