• Àrea de Promoció Econòmica | Can Trinxeria - Plaça de la Coma, 16 | Telèfon 972 46 28 21 | Fax 972 46 37 08 | A/e: promocioeconomica@cassa.cat

  Àrea de Promoció Econòmica | Can Trinxeria - Plaça de la Coma, 16 | Telèfon 972 46 28 21 | Fax 972 46 37 08 | A/e: promocioeconomica@cassa.cat

 facebook  facebook twitter  tw

 

Diada de Sant Jordi

La Diada de Sant Jordi és un dia important a Catalunya i, per tant, també ho és a Cassà de la Selva on hi ha diversos paradistes a la plaça de la Coma que venen articles relacionats amb la diada i també es fan activitats al voltant de la temàtica de Sant Jordi.

 

Trobareu tota la programació de la Diada de Sant Jordi aquí.

 

Informació per als paradistes

 

Fins al 3 d'abril de 2017 està obert el període d'inscripcions per disposar d'una parada a la Diada de Sant Jordi que tindrà lloc el diumenge 23 d'abril durant tot el dia a la plaça de la Coma de Cassà de la Selva. 

QUINS PRODUCTES ES PODEN VENDRE?

 • Llibres, roses i música.
 • Pastissos, dolços, pans i llaminadures de Sant Jordi.
 • Artesania.
 • Articles diversos i d'alimentació relacionats amb la cultura catalana.

 

COM FER LA SOL·LICITUD?

Els interessats en obtenir la corresponent autorització han de presentar una instància, juntament amb la documentació requerida, que haurà de contenir com a mínim les dades següents: 

 • Nom, cognom, NIF/NIE i mitjà preferent a efectes de notificacions (adreça postal o adreça electrònica).
 • Número de telèfon on es pugui localitzar fàcilment.
 • La fira o mercat especial en què vol participar.
 • Dimensions de la parada
 • Detalls dels articles o productes que comercialitzarà, amb indicació de l’origen i sistema de producció, si s’escau.
 • Especificar si és demana carpa, taules i/o cadires.

La sol·licitud ha d'anar acompanyada dels documents següents:

 • NIF, NIE o CIF
 • Declaració responsable d’estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social, amb l’Ajuntament de Cassà de la Selva (en cas de ser resident d’aquest municipi) i de disposar de l’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques.
 • Assegurança de responsabilitat civil
 • En cas de sol·licitud de venda de productes alimentaris caldrà aportar, a més, una còpia del certificat de formació en manipulació d’aliments.
 • Fotografia dels productes o de la parada
 • En el cas de creadors i artesans locals, només cal que adjuntin a la instància la còpia del DNI o NIE.

 

AJUT OFERT PER L'AJUNTAMENT

L'Ajuntament atorgarà un ajut dirigit als comerciants, empreses, creadors locals i associacions del municipi amb la voluntat de dinamitzar l'activitat econòmica del municipi. Aquest ajut consistirà a posar a disposició dels paradistes el següent: 

 • Una carpa de 4x3 amb les corresponents parets, que s’atorgarà per rigorós ordre d’inscripció fins a esgotar les existències.
 • Fins a 3 taules i 3 cadires
 • Il·luminació per a cada carpa

En cas de necessitar punt de llum, per a altres connexions que no siguin les pròpies de la il·luminació de la parada, cal demanar autorització i s’estudiarà cada cas en concret.

 

end faq