• Cassà de la Selva

    Cassà de la Selva

0. logoajuntamentEn data 16 d'abril de 2018 es va publicar al DOGC el Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) que modifica el Decret 89/2010 (PROGROC). El canvi més significatiu afecta principalment a la fiança per gestió de runes i terres en els casos de llicències per obres majors.

Així doncs, en el cas de sol·licitar una llicència per obra major, la fiança de gestió de runes i terres no es dipositarà a l'Ajuntament sinó a un gestor de residus autoritzat. El sol·licitant de la llicència haurà de presentar al consistori, juntament amb la sol·licitud de llicència, un document d'acceptació de residus omplert i signat pel productor i pel gestor de residus autoritzat, on hi consti el codi del gestor, el domicili de l'obra i l'import del dipòsit realitzat (11 €/ tona de residus previstos en l'estudi de gestió, amb un mínim de 150 €). 

Pel que fa a la llicència d'obres menors, la fiança de gestió de runes i terres es continuarà dipositant a l'Ajuntament. 

El formulari d'autoliquidació de fiances el podeu trobar AQUÍ.