• Cassà de la Selva

    Cassà de la Selva

2017-11 prevencioDurant l’any 2017 s’han fet varis treballs importants pel que fa a la prevenció d’incendis forestals.

Per una banda, d’acord amb el que preveu el Pla de Prevenció d’incendis Forestals del municipi, s’han fet treballs per a la millora de la xarxa de camins públics, amb la millora d’algun accés clau per a l’evacuació dels veïns dels refugis de les Gavarres, també s’ha actuat en la millora de l’entorn dels punts d’aigua, amb el desbrossament de la vegetació d’aquests punts i la millora dels accessos, i per últim també s’han fet modificacions en els camins amb l’objectiu de preparar-los per ser el màxim d’operatius en cas d’incendi forestal i facilitar així el treball als grups d’extinció d’incendis, en cas de foc forestal.

També s’ha treballat en la neteja dels marges dels camins públics, amb la sega d’un metre a banda i banda dels camins públics que s’ha considerat que presenten un màxim risc per ser de gran afluència o accés a zones habitades dels veïnats.

En total s’ha actuat en una longitud total de més de 36 km de camins públics.

Per fer aquests treballs s’ha comptat amb el suport econòmic de la Diputació de Girona. 

Properament es faran els treballs necessaris per al compliment de la llei 5/2003 de protecció contra incendis, que obliga a totes les edificacions i nuclis urbans que estan a menys de 500 metres de terrenys forestals a fer i mantenir una franja de protecció contra incendis. Amb tot, es farà la neteja de dues petites franges que sumen aproximadament una hectàrea de superfície i que es troben a la zona nord del municipi adjacents a la zona forestal que té una continuïtat amb el massís de les Gavarres.

2015-9 diputaciogirona Página 2