• Cassà de la Selva

    Cassà de la Selva

 facebook twitter  tw

 

2017-5 barraquetesL’Ajuntament de Cassà ha atorgat set subvencions a veïns que han rehabilitat una façana i/o un edifici al terme municipal i quatre subvencions a empreses que han modernitzat el seu local comercial. En total s’han atorgat 3.280 € en matèria de rehabilitació d’edificis i façanes i 6.730 € per a la modernització de locals comercials. En tots els casos els sol·licitants han pogut percebre el 100% de l’import màxim subvencionable.

L’actual equip de govern ha augmentat consecutivament l’any 2016 i 2017 l’import de les subvencions per la rehabilitació de façanes i locals comercials.

El consistori valora molt positivament els resultats ja que tots els sol·licitants han pogut rebre l’import màxim de subvenció gràcies a l’increment de la dotació pressupostària de les subvencions i espera que amb l’increment de la dotació econòmica i la difusió de les ajudes fetes, el nombre d’actuacions, ciutadans i empreses subvencionades sigui major en la propera convocatòria.

 

LA SUBVENCIÓ PER MODERNITZAR LOCALS COMERCIALS PASSA DE 7.500 A 15.000 €

L’any passat va ser el primer cop que el consistori va aprovar la partida de 7.500 € en concepte de subvencions per modernitzar locals comercials amb l’objectiu de fomentar el comerç local.Enguany la subvenció per aquest mateix concepte s’ha augmentat fins a 15.000 €.

Els interessats l’han de sol·licitar en el moment de tramitar la llicència d’obres i la quantitat rebuda varia en funció de totes les persones sol·licitants que hagin finalitzat les actuacions l’any 2017.

 

LA SUBVENCIÓ PER REHABILITAR EDIFICIS I/O FAÇANES PASSA DE 15.000 A 30.000 €

Referent a la subvenció de rehabilitació i millora d’edificis i façanes en el terme municipal de Cassà, l’any 2016 ja es va ampliar la partida de 1.000€ a 15.000 €. Enguany ha augmentat fins a 30.000 € amb la finalitat de donar-la a conèixer i motivar a la ciutadania a arreglar les seves propietats i entre tots els ciutadans i amb l’ajuda de l’administració embellir el poble de Cassà.

Els interessats també han de sol·licitar la subvenció en el moment de tramitar la llicència d’obres i la quantitat rebuda es determinarà a finals d’any un cop es coneixen totes les sol·licituds, entre les actuacions finalitzades l’any 2017 i s’atorguen les ajudes entre els ciutadans que l’han sol·licitat.

 

Els interessats poden trobar tota la informació al web www.cassa.cat/subvencions o adreçant-se als serveis tècnics de l’Ajuntament de Cassà de la Selva.