Page 19 - Acord i Pla de Mobilitat de l'Ajuntament de Cassà
P. 19

Estudi de Mobilitat Urbana de Cassà de la Selva                       15

        2. ANÀLISI TERRITORIAL I SOCIOECONÒMICA        2.1. Situació geogràfica i estructura territorial

                                               2
        El municipi de Cassà de la Selva, ocupa una extensió de aproximada de 45,2 Km . Està situat al
        sud de la comarca del Gironès. Es localitza a uns 14,7 km del centre de Girona i a 21 km de la
        mar Mediterrània, a Sant Feliu de Guíxols.

        S’emplaça en una zona planera, limitant amb el Massís de les Gavarres al nord del municipi. Es
        troba limitat pels termes municipals de Llambies, Camp Llong i Sant Andreu de Salou i Llagostera
        (compartint comarca del Gironès), amb Caldes de Malavella (comarca de la Selva) i amb Santa
        Cristina d’Aro i Sant Sadurní de l’Heura (comarca del Baix Empordà)


                                   Massís de les
                                   Gavarres


                                                Mar
                                                Mediterrània                       Imatge 2.1.1- Situació de Cassà de la Selva.
                           Font: www.google.es

        2.1.1. Principals infraestructures


        Cassà de la Selva es troba creuat per diferents infraestructures:

          - La carretera C-65, com un cinturó que crea de nord a sud el municipi per la part perifèrica i
           que l’uneix amb Llambilles pel nord i amb Llagostera pel sud.

          - La carretera C-250a, que creua Cassà de la Selva pel centre del municipi.

          - La carretera C-25 que desemboca al nord de Cassà de la Selva, confluint amb la carretera
           C-250a i que la uneix amb Riudellots de la Selva i més enllà amb la A-2 i AP-7.
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24