Page 5 - Acord i Pla de Mobilitat de l'Ajuntament de Cassà
P. 5

Estudi de Mobilitat Urbana de Cassà de la Selva                       1

        CRÈDITS        Direcció facultativa

        Ajuntament de Cassà de la Selva

        Emili Mató
        Regidor de Promoció Econòmica, Urbanisme i Mobilitat

        Policia Local de Cassà de la Selva

        Joan Mora
        Cap de la Policia de Cassà de la Selva
        Equip redactor


        Assessoria d’Infraestructures i Mobilitat
        José Antonio Malo Gaona
        Enginyer de Camins, Canals i Ports
        Director
        Martí Roscadell i García
        Enginyer de Camins, Canals i Ports
        Jordi Porta Pruna
        Tècnic de Mobilitat
        Raúl Cabeza Santano
        Delineant
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10