Page 7 - Acord i Pla de Mobilitat de l'Ajuntament de Cassà
P. 7

Estudi de Mobilitat Urbana de Cassà de la Selva                       3


        ACRÒNIMS

          C/D         Càrrega i descàrrega
          DNM         Directrius Nacionals de Mobilitat
          DTES         Departament de Territori i Sostenibilitat

          DUM         Distribució Urbana de Mercaderies
          IDESCAT       Institut d’Estadística de Catalunya
          IMD         Intensitat Mitjana de Diària

          PK          Punt Quilomètric
          PLSV         Pla Local de Seguretat Viària
          PMR         Persona de Mobilitat Reduïda

          SCT         Servei Català del Trànsit
          TM          Terme Municipal
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12