Page 6 - Oferta Formativa Municipal de Cassà
P. 6

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL TAPS           www.cassa.cat/formacio     HORARIS               QUOTES
     • La nostra Llar està oberta de les 08:00 Pendents d’actualitzar.             CENTRES
     a les 17:30 h.           Un cop aprovats els preus públics de la Llar
                       d’Infants per al curs 2022-2023, podreu         ESCOLARS
     Matí: de 08:00 a 12:30 h      trobar tota la informació a la pàgina web:
     Tarda: de 14:30 a 17:30 h      www.cassataps.cat

     Hi ha uns marges orientatius d’entrada i
     sortida, però sempre es podrà fer horari
     flexible (entrar més tard de l’horari  ” LA MILLOR MANERA DE FER BONS
     d’obertura i sortir abans de l’horari límit).  ELS INFANTS ÉS FENT-LOS FELIÇOS ”      Cassà de la Selva disposa de tres
                         Oscar Wilde                      centres d’educació infantil i de
     JORNADES
     Les famílies poden triar les jornades que                          primària, dos centres d’educació
     més els interessin: matí, tarda o matí i tarda.                       secundària i un centre on es pot
     També hi ha servei de menjador.
                                                    cursar batxillerat.
                                                    En aquest apartat pretenem
                                                    resumir les principals

                                                    característiques i serveis
                                                    d’aquests centres.
  6                                                                                 7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11