Page 7 - Oferta Formativa Municipal de Cassà
P. 7

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL TAPS www.cassa.cat/formacio HORARIS QUOTES
 • La nostra Llar està oberta de les 08:00 Pendents d’actualitzar.  CENTRES
 a les 17:30 h. Un cop aprovats els preus públics de la Llar
 d’Infants per al curs 2022-2023, podreu  ESCOLARS
 Matí: de 08:00 a 12:30 h trobar tota la informació a la pàgina web:
 Tarda: de 14:30 a 17:30 h www.cassataps.cat

 Hi ha uns marges orientatius d’entrada i
 sortida, però sempre es podrà fer horari
 flexible (entrar més tard de l’horari  ” LA MILLOR MANERA DE FER BONS
 d’obertura i sortir abans de l’horari límit).  ELS INFANTS ÉS FENT-LOS FELIÇOS ” Cassà de la Selva disposa de tres
  Oscar Wilde  centres d’educació infantil i de
 JORNADES
 Les famílies poden triar les jornades que  primària, dos centres d’educació
 més els interessin: matí, tarda o matí i tarda. secundària i un centre on es pot
 També hi ha servei de menjador.
          cursar batxillerat.
          En aquest apartat pretenem
          resumir les principals
          característiques i serveis

          d’aquests centres.
 6                                        7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12