Page 9 - Oferta Formativa Municipal de Cassà
P. 9

CENTRES ESCOLARS www.cassa.cat/formacio CASSÀ DE LA SELVA - OFERTA FORMATIVA MUNICIPAL 2022 -2023 DADES CENTRES EDUCATIUS PÚBLIC O  EDUCACIÓ SERVEIS
 CONCERTAT

 Escola Aldric Públic INF: 2 línies • Menjador i cuina pròpia. • Adherits a: Xarxes de Transformació
 Adreça: carrer Xavier Carbó, PRI: 2 línies • Transport escolar i acollida matinal a partir de  Educativa i Xarxa de Competències Bàsiques.
 105-107 les 7.30 h. Activitats extraescolars a la tarda. • Laboratori de transformació educativa del
 Tel. 972464501 • Programa Neda a l’escola. Departament d’Educació.
 A/e: b7008501@xtec.cat • Treball per ambients d’aprenentatge,  • Innovació pedagògica per Pla de
 Web: https://agora.xtec.cat/ projectes i pla de treball. Treball “Apadrinem el nostre patrimoni
 escolaaldric/ • Projectes: Innovació Nens d’Arreu,  (Reconeixement 2020 del Departament
    Escolta’m, Mou-te i Fes Salut.  d’Educació).


 Escola Puig d’Arques Públic INF: 2 línies • Menjador i cuina pròpia. Activitats  • Projectes: La Glosa, la força de la paraula,
 Adreça: rambla Onze de  PRI: 2 línies extraescolars matí i tarda. Escoltem com parlen, Pla lector, Apadrinem
 Setembre, 59 • Transport escolar i acollida matinal a partir  el nostre patrimoni.
 Tel. 972463733 de les 7.30 h.      • Adherits a Xarxa de Competències Bàsiques
 A/e: b7000846@xtec.cat  • Programes: Matemàtiques manipulatives,  i a GEP (Generació Escolar Plurilingüe).
 Web:  Robòtica, Teatre a l’escola, Pla català de  • Escola d’Innovació Pedagògica
 http://www.escolapuigdarques.cat/  l’esport, Neda a l’escola, Conèixer els veïnats  (Reconeixement 2019 del Departament
    amb geocaching....         d’Educació).


 Escola La Salle Concertat INF: 2 línies • Menjador i cuina pròpia. Acollida matinal  català-anglès.
 Adreça: carrer Germà Agustí, 25 PRI: 2 línies gratuïta. Hora complementària diària. • Metodologia pròpia (NCA) basada en les
 Tel. 972460261 ESO: 2 línies • Escola multilingüe certificada amb  darreres descobertes de neuroeducació i
 A/e: escola@cassa.lasalle.cat ensenyament de francès des de primària.  gestió emocional.
 Web: http://cassa.lasalle.cat/ Auxiliars de conversa de llengua anglesa  • Gabinet psicopedagògic propi.
    durant tot l’any i per a tots els nivells.  • Aules digitalitzades
    Possibilitat de fer estades d’estudis  • Àmplia oferta d’activitats extraescolars:
    a l’estranger i exàmens oficials de  idiomes, robòtica, Lego, bàsquet, casals
    Cambridge.             durant les vacances, etc.
    • Possibilitat de cursar el batxillerat dual  • Seguiment personalitzat a l’alumnat. Institut Cassà de la Selva Públic ESO: 4 línies • Servei de bar i menjador. Erasmus+. Intercanvi amb un país europeu.
 Adreça: carrer Josep Pla s/n BAT: 3 línies • Biblioteca, aules específiques de ciències,  • Pla de plurilingüisme. Anglès i francès a
 Tel. 972460630 tecnologia, plàstica, informàtica, música i  tots els nivells.
 A/e: iescassa@xtec.cat  dues pistes d’esports i gimnàs.  • Projecte UNESCO. Pla lector. Cursets (a la
 Web:inscassa.cat/  • Projecte Cambridge-DELF. Projecte  tarda) organitzats per l’AMPA.

 8                                        9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14