• Ajuntament  de Cassà de la Selva

    Ajuntament de Cassà de la Selva

2019christian

Christian Cortés de la Fuente.

Regidor de JuntsXCassà. 3r Tinent d'alcalde. Regidor d'Urbanisme.

telefon  972 460 005
mail  ccortes @ cassa.cat
twitter  No disposa de compte de twitter
Interview  Visites: cal contactar via correu electrònic

 

Perfil professional

FORMACIÓ

- Doctorat en Enginyeria Industrial

- Llicenciat en Ciències Ambientals

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

- Servià Cantó - FCCCO. Gestió de projectes de I+D+i. Del 2007 fins a l'actualitat. 

- Universitat de Girona. Project Manager de diferents projectes de I+D+i. 2006-2007.

- Pivetal Sistemas, S.L. Enginyer de software. 2005-2006.

- Sanejament intel·ligent. Product Manager. 2002-2004.

Dedicació i retribucions

- Sense dedicació

- Retribucions: cobra per assistències als òrgans de govern

Retribucions en funció dels òrgans de govern

Ple Municipal           310 €
Junta de Govern Local           285 €
Consell de Govern Local           285 €
Comissió informativa   310 €
Comissió informativa sectorial 310 €
Junta de portaveus 30 €

Topall màxim de caràcter mensual a les assistències efectives als òrgans de govern

Ple, comissió informativa i comisió informativa sectorial      310 €/mensuals
Junta de Govern Local i Consell de Govern Local      570 €/mensuals
Junta de portaveus 30 €/mensuals

Declaració de béns patrimonials

Declaració de béns patrimonials - agost 2019

Transparència municipal

- Disposa de mòbil corporatiu? No

- Té adscrit cotxe oficial? No

- Disposa de targeta de crèdit corporativa? No

- Realitza alguna activitat afectada per incompatibilitat? No

- Ubicació del seu despatx: Rambla Onze de Setembre, 107, primer pis

end faq