Acords Ple 30 de juliol 2020

20200625 ple juliol Aquest Ple de juliol es torna a celebrar telemàticament. Sembla que la nova normalitat inclou aquestes reunions en format telemàtic si són d'un grup nombrós sota l'empar de la disposició final segona del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.

Igual que en els darrers Plens en què la pandèmia de la Covid-19 ha sigut la protagonista, en aquesta ocasió també és així. L'Ajuntament continua gestionant la pandèmia amb accions preventives. Aquest mes, les noves mesures aprovades s'orienten més a mitigar les conseqüències econòmiques de les persones més afectades i també amb mesures directes i polítiques fiscals per rellançar el teixit del comerç i l'empresa local. L’ordre del dia, que podeu trobar en el corresponent decret, és el següent:

L'Ajuntament, que és l'últim responsable de la Residència de gent gran, habilita una Comissió Municipal de Seguiment de l'encomana a mitjà propi per a la gestió de la Residència Geriàtrica, com a eina d'informació i control de l'entitat. Aquesta Comissió s'articula amb una modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM). La gestió integral de l'empresa pública SUMAR ha vingut a donar suport a la sostenibilitat i racionalitat d'aquest servei municipal garantint la qualitat assistencial i la vocació pública i integradora de la prestació.

En un any i escaig que aquest govern porta de mandat, han sigut malauradament moltes les ocasions que el govern de l'Ajuntament hi ha hagut fer front a aiguats i actualment a la greu pandèmia de la COVID-19 que estem visquin. Aquesta pandèmia ens ha obligat a coordinar totes les actuacions i informacions de les diferents àrees municipals amb les diferents administracions. Aquest Ple crea una Comissió informativa Sectorial que permetrà abordar els assumptes específics creats per emergències al municipi.

També s'ha acordat el conveni amb Orange Espagne, SAU per la qual s'actualitzen les condicions de les instal·lacions de telefonia mòbil que ja existeixen al costat del dipòsit d'aigües dins la finca denominada "Can Carbó". La societat avança i la nostra població ha d'estar al dia donant totes les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies d'una forma ordenada, sostenible i minimitzant l'impacte visual i radiològic.

S'amplia el servei Espai Feina, a tres dies a la setmana a partir de l'1 de setembre. Aquest servei que es va començar a prestar al mes de febrer és una eina, "petita" però una més després de tot per ajudar a la inserció laboral de les persones del poble. Arran de la crisi provocada per la pandèmia, és necessari aprofitar totes les eines com aquesta per afrontar els seus efectes.

Des de l'any 2008 que l'Ajuntament s'ha anat ajudant del Xaloc pel que fa a les tasques recaptadores atesa la complexitat tècnica que comporta. A hores d'ara, i quant a la Residència, comencem a beneficiar-nos de la gestió integral de SUMAR, que assumirà aquesta gestió amb el consegüent estalvi per l'Ajuntament.

Ja s'ha parlat molt del drama personal i econòmic a conseqüència de la Covid-19. La nostra població ha sacrificat bona part de les seves tradicionals festes per mitigar els seus efectes durant aquest any. Així i tot hem de ser optimistes de cara a l'any que ve, amb l'ànim de refer la nostra societat local i la nostra economia. Sempre prioritzant les mesures que protegeixen la salut pública. Amb aquestes previsions planifiquem les nostres festes assenyalades que resten de la següent manera:

Festes locals, el dilluns 31 de maig i el dimarts 1 de juny de 2021.

La resta de festius a Catalunya són: 1 de gener (Cap d'any), 6 de gener (Reis), 2 d'abril (Divendres Sant), 5 d'abril (dilluns de Pasqua Florida), 1 de maig (Festa del Treball), 24 de juny (Sant Joan), 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya), 12 d'octubre (Festa Nacional), 1 de novembre (Tots Sants), 6 de desembre (La Constitució), 8 de desembre (La Immaculada) i 25 de desembre (Nadal).

A continuació tota una bateria de mesures que vénen a pal·liar en part les nefastes conseqüències econòmiques derivades de l'aturada forçosa de l'economia durant emergència provocada per la Covid-19. En total, més de 290.000 € en ajudes directes i indirectes que suposen un gran esforç pel pressupost municipal, perquè juntament amb aquesta crisi econòmica, s'amaga un altre de naturalesa humana que també tenim en compte.

Les ajudes, bàsicament es divideixen en tres paquets: un destinat als treballadors per contra d'altri. Un segon paquet destinat a la reactivació de l'activitat de comerços i empreses de Cassà de la Selva. I finalment el finançament d'un sistema de vals de compra per a totes les llars del municipi que gestionarà la Unió de Botiguers. Podeu trobar més informació a:

https://www.cassa.cat/noticies-portada/noticies-de-promocio-economica/2515-l-ajuntament-de-cassa-destinara-290-000-per-a-pal-liar-els-efectes-de-la-crisi-sanitaria-al-municipi.

Altres ajudes aprovades són la bonificació en un 75% per a la utilització dels horts urbans municipals per part de les persones que estiguin en una situació de necessitat amb l'informe corresponent emès pels serveis socials.

La derogació de la taxa per a l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires a l'ordenança fiscal. L'Ajuntament deixa de cobrar, entre d'altres, l'ocupació de la via pública amb terrasses dels establiments de restauració. És un altre gest per donar suport als negocis locals.

Una moció per a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura 2020, que s'emmarca en dins la European Mobility Week a tot Europa entre el 16 i el 22 de Setembre. L'objectiu és conscienciar a la ciutadania sobre un model de mobilitat més saludable, segura i sostenible i menys contaminant en benefici de tothom. Es promou la utilització del transport públic, però també amb un augment de l'ús de la bicicleta, els patinets i sobretot caminar per les distàncies curtes.