Planejament derivat vigent


Pla de Millora Urbana PMU C03.2 Gener-Casadevall 2


Avanç de Pla de Millora Urbana PMU C.03 Gener Casadevall


Pla especial urbanístic Can Mercader


Pla de Millora Urbana, C09 al Veïnat de les Serres