Resum dels acords del Ple Municipal ordinari de febrer

Resum dels acords presos al Ple Municipal ordinari del 25 de febrer de 2016. Podeu tornar a sentir el Ple Municipal a Ràdio Cassà. 

 

ACTES PENDENTS D’APROVAR

 

SECRETARIA

 

URBANISME, OBRES I MEDI AMBIENT

 

RECURSOS ECONÒMICS

 

PROPOSTA D'URGÈNCIA

 

 

Escolteu la gravació del Ple Municipal a Ràdio Cassà

Imprimeix