2016-8 llarinfantscomunicatLa Llar d’Infants Taps de Cassà oferirà per primera vegada el P0 a partir del mes de setembre. Aquest nou servei s’ha decidit posar en marxa després que el 10 de juny quan es van tancar les inscripcions de P1 i P2, es va constatar que el centre educatiu municipal disposava d’espai suficient per oferir el P0 i donar resposta a una petició que es remunta a diversos anys enrere.

Per primera vegada el darrer curs 2015/2016 es va sol·licitar a les famílies interessades a disposar d’una plaça de P0 que ho informessin formalment per preveure la demanda que tindria l’oferta d’aquest nou servei. La resposta va ser positiva i per això l’equip de govern va decidir demanar l’homologació a Ensenyament per donar aquest servei a nadons majors de 8 mesos i, a partir de 2017, a nadons majors de 4 mesos.

Finalment a partir de setembre es posarà en marxa el servei de la Llar d’Infants per a nadons majors de 8 mesos i el de nadons majors de 4 mesos a partir del 2017. La demanda real del nou servei es podrà avaluar al llarg del curs, un cop aquest es posi en funcionament, i es pugui veure el nombre de nadons que s’hi van inscrivint. Es preveu que el nombre d’inscrits vagi en augment ja que al llarg del curs es donarà servei a un ventall de nadons més ampli.

El cost del servei de P0 serà de 240 € per 4 hores diàries, de dilluns a divendres de 2/4 de 9 a 2/4 d’1 del migdia amb els corresponents marges d’entrada i sortida. A continuació es detalla com s’ha calculat la quota. La ràtio que marca la llei a les aules de P0 és d’un màxim de 8 alumnes amb 2 educadors. El cost de 2 educadors a mitja jornada és d’uns 25.000 € anuals. Aquest import s’ha dividit per 11 mensualitats i per 8 alumnes i, després de descomptar la subvenció que aporta l’Ajuntament del 16,91% i la de la Diputació de Girona, l’import resultant de la quota és de 240 € mensuals. Cal tenir present que les despeses d’adequació de la nova aula tal com preveu la llei són assumides pel consistori sense repercutir-ne el cost.

Aquest import és superior als 158 € mensuals que paguen a jornada complerta els infants de P1 i P2. Això és així perquè la seva ràtio d’alumnes és major (8 en el P0, 13 en P1, i 20 en P2), al mateix temps que hi haurà 2 educadors per aula de P0 independentment del nombre d’alumnes. L’Ajuntament manté la subvenció del 16,91% per als infants de tots els nivells de la Llar d’Infants ja que es considera que totes les famílies tenen el dret de ser ajudades en igualtat de condicions. A diferència del que passa a altres Llars d’Infants, es considera que no seria just que el cost de desplegar el P0 repercutís amb un increment a la quota de les famílies de P1 o P2, homogeneïtzant així la quota de tots els cursos (disminuint la de P0 però augmentant la de P1 o P2).

L’Ajuntament de Cassà ha aconseguit per primera vegada una rebaixa del cost del menú de menjador que de cares al curs vinent passarà de 8 € a 6,80 €. Així mateix existeixen ajudes per famílies nombroses i per aquelles que ho determinen els serveis socials.