Aquests dies s'estan distribuint pels domicilis cassanencs el díptic que resumeix les principals novetats en matèria de Recaptació de tributs per a 2015. Aquest any cal remarcar el següent:

DELEGACIÓ DE LA GESTIÓ DE LA RECAPTACIÓ DELS DIFERENTS TRIBUTS MUNICIPALS A XALOC (ORGANISME AUTÒNOM DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA)

Aquest any 2015, Xaloc gestionarà els impostos (IBI, IAE i l'impost de vehicles), i pel que fa a les taxes, la gestió anirà a càrrec de l'Ajuntament de Cassà de la Selva. L'any 2016 tots els impostos i taxes seran gestionats per Xaloc.
L'oficina de Xaloc a Cassà per a qualsevol tràmit és a l'Ajuntament de Cassà:
Rambla Onze de Setembre, 107
Tel. 972 46 33 44 | Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h

IMPOSTOS (gestió Xaloc)
Congelació dels imports de l'impost de vehicles i de l'impost d'activitats econòmiques (IAE). Pel que fa a l'IBI (contribució) el tipus impositiu és el mateix que l'any anterior; però continua en vigor la mesura que va adoptar el Govern estatal que obliga a incrementar el tipus impositiu aprovat per l'Ajuntament en un 4%, resultant un tipus incrementat del 0,76 %, que s'aplicarà als immobles d'ús no residencial i als immobles d'ús residencial que es trobin dins de la meitat amb major valor cadastral del conjunt dels immobles que tenen aquest ús.
Per als rebuts domiciliats, l'import a pagar serà dividit en dues fraccions que es carregaran a principis de juliol i d'octubre.
Per a més informació sobre els fraccionaments, bonificacions... us podeu adreçar a l'oficina de Xaloc.

 TAXES (gestió Ajuntament de Cassà)
-> Congelació dels imports de totes les taxes
-> Clavegueram i escombraries
L'import a pagar es repartirà en 4 fraccions al llarg de l'any que s'inclouran dins dels rebuts de l'aigua (Aquàlia). No obstant això, els contribuents que no siguin usuaris de la xarxa d'aigua potable i els que així ho sol·licitin tributaran directament a l'Ajuntament com en anys anteriors.
-> Taxa de cementiri municipal
L'import  per cada nínxol és de 24,36 euros
-> Guals i entrades de vehicles
Import de 19,00 euros per cada metre lineal o fracció d'amplada de l'entrada.
Cal recordar que totes les entrades de vehicles, amb gual permanent o sense, tributaran el mateix import sense distinció.
Les persones interessades a adquirir una placa de gual permanent i el pintat de la vorera corresponent han de saber que només es paga una vegada, i que el seu import total és de 45,50 euros.
Només el gual garanteix que davant de l'entrada de vehicles ningú hi pot aparcar i que la Policia Local pugui actuar davant una possible infracció.

PRINCIPALS BONIFICACIONS DE LES TAXES
TOTS ELS PADRONS
Bonificació del 2% a favor dels contribuents que tinguin tots els rebuts de les taxes anuals domiciliats, i que hagin comunicat a aquest ajuntament la seva voluntat que els siguin carregats en compte el primer dia del període de cobrament.

TAXA DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
-> Bonificació del 32% per als obligats al pagament que siguin jubilats o pensionistes, sempre que compleixin els requisits d'edat, d'ingressos màxims i nombre màxim de persones que viuen a l'habitatge, marcats a l'ordenança fiscal.
-> Bonificació del 5% a favor dels contribuents que acreditin que fan compostatge casolà.
-> Bonificació del 20%, a favor dels que facin ús de la deixalleria municipal un mínim de sis cops dins 2015. Per aquest motiu, aquesta nova bonificació es trobarà en els rebuts expedits l'any 2016.