Millores de circulació i reubicació d'aparcaments i contenidors al carrer Martí i Pol

La setmana passada es van fer divereses actuacions al carrer Martí i Pol per millorar-hi la circulació. Els canvis que s'han fet són els que especifiquem a continuació:

- Reordenament d'aparcament. S'han mogut els aparcaments d'un dels laterals a una altra part del carrer per millorar la circulació de les dues direccions. 

- Eliminació de la direcció prohibida que hi ha cap al carrer Remei.

- Instal·lació dels contenidors fora de la via pública per a millorar la visibilitat des de l'accés de la carretera Provincial. 

A banda d'això, també s'ha repintat la senyalització horitzontal i s'ha modificat parcialment la senyalització vertical. 

Imprimeix