Celebració del Ple Municipal ordinari del 22 de juliol de 2019

logo blau aj

El pròxim dilluns, 22 de juliol, tindrà lloc el ple municipal ordinari. L'acte se celebrarà a les 8 del vespre a la Sala de Plens de l'Ajuntament amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació de l'acta Ple Extraordinari de 12/06/2019

2.- Aprovació de l'acta Ple Extraordinari de 15/06/2019

3.- Aprovació de l'acta Ple Extraordinari de 28/06/2019

4.- Donar compte decrets d'Alcaldia Núm. 2019/756 al 2019/1446

5.- Aprovació inicial modificació d'estatuts Organisme Autònom Fundació Pública Residència Geriàtrica Sant Josep

6.- Aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal

7.- Aprovació Document Únic de Protecció Civil de Cassà de la Selva.

8.- Aprovació Compte General 2018

9.- Rectificació error material Quadre Finançament Biomassa

10.- Rectificació per error material Informe Control Permanent Compliment Objectius Estabilitat

11.- Declaració de concurrència bonificació ICIO

12.- Declaració de concurrència bonificació ICIO EXC-QUAD S.L.

13.- Donar compte de l'Informe de Morositat 1r trimestre 2019

14.- Donar compte del període mig de pagament del 1r trimestre 2019

15.- Actualització i augment retribucions personal Ajuntament de Cassà de la Selva

16.- Actualització i augment retribucions personal OOAA Residència Geriàtrica Sant Josep

17.- Informes d'Alcaldia i regidors

18.- Precs i preguntes

Convocatòria