Cartes de serveis

Una carta de serveis és un document mitjançant el qual l'Ajuntament informa a la ciutadania dels serveis públics que ofereix.

OBJECTIUS

  • Apropar l'Ajuntament als ciutadans
  • Informar als ciutadans sobre els serveis prestats per l'Ajuntament
  • Expressar l'esforç de l'Ajuntament per la millora dels serveis municipals
  • Establir un nivell adequat de qualitat dels serveis i controlar el seu manteniment
  • Possibilitar que els ciutadans opinin sobre el funcionament dels serveis municipals

 

CONTINGUTS DE CADA CARTA DE SERVEI

  • Identificació
  • Missió i valors
  • Oferta de serveis i requisits per sol·licitar-los
  • Formes de col·laboració i participació dels usuaris en la millora del servei
  • Formulació de queixes, suggeriments, consultes i agraïments

 

Cada carta de servei té una data i un responsable d'actualització. Els serveis estaberts a les cartes es revisen anualment. 

CARTES DE SERVEIS DE LA LEGISLATURA 2019-2023