Presentació del servei de l'Arxiu Municipal

L'Arxiu Municipal de Cassà de la Selva (AMCS) és un servei públic especialitzat en la gestió i el tractament de la documentació, i en la custòdia i difusió del patrimoni documental que conserva. L’AMCS organitza i difon el patrimoni documental municipal, garanteix el dret a la informació, facilita la investigació i vetlla per la salvaguarda del patrimoni documental del municipi.

A l’arxiu es conserven els documents que produeix l’Ajuntament i tots aquells que han estat donats per persones físiques, jurídiques, entitats públiques o privades que li n’hagin fet cessió o donació  i que formen part del patrimoni documental del municipi.

El servei custodia la documentació en qualsevol suport que tingui valor per al coneixement històric del poble, entenent com a coneixement històric, tant l'econòmic, com el geogràfic, com el literari, com el científic, com el visual, com el sonor, és a dir, entenent la història com la font de coneixement global del municipi.

L'arxiu està integrat a l'edifici de serveis situat a la rambla Onze de Setembre,107 i consta d'un dipòsit d'arxiu equipat amb armaris compactes amb capacitat per a més d'un quilòmetre de documentació, dos armaris horitzontals per a plànols i una sala de consulta.

La sala de consulta, situada molt propera al dipòsit, està dividida en tres espais: despatx, reunió i consulta. En l'últim d'aquests espais hi ha la biblioteca auxiliar on l'usuari troba llibres de temàtica local, llibres de referència i de consulta freqüent i inventaris, catàlegs i relacions de documentació que l'ajudaran a localitzar la documentació.

Identificació

Nom del servei: Servei d'Arxiu i Gestió Documental

Adscripció dins l’organigrama: Arxiu, Cultura, Promoció Econòmica

Regidor responsable: Joan Casabó

Equip responsable:
Dolors Grau i Ferrando
Roser Salart Mont
Adreça: Rambla Onze de Setembre, 107
Horari (presencial/virtual): De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores
Telèfon:  972 46 00 05
Web: www.cassaarxiu.cat
Adreça electrònica:  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Missió i valors

La missió del Servei d’Arxiu i Gestió Documental és: gestionar, administrar, salvaguardar, preservar, dinamitzar i permetre l’accés de tota la documentació generada i rebuda per totes les unitats de l’organització, els OOAA i empreses dependents i d’altres documents ingressats a l’Arxiu de procedència externa. Assegurar la transparència de l’Ajuntament i l’exercici democràtic, donar suport a l’administració municipal, afavorir la consolidació social, facilitar la comprensió històrica, promoure la recerca i donar suport a la vida cultural.

Els valors són: professionalitat, qualitat, respecte a la igualtat i als drets individuals i col·lectius, transparència, compromís amb la protecció i la conservació del Patrimoni Documental, amb la promoció i la difusió de la cultura i aplicació del Codi Deontològic dels Arxivers Catalans.

Serveis

Oferta de serveis i requisits per sol·licitar-los

Qualsevol ciutadà té accés a la consulta de la documentació que es conserva a l’Arxiu Municipal, excepte en els casos en què la normativa no ho permet.

La petició d’accés es pot fer per qualsevol canal (presencial, correu postal, via telefònica, telemàtica...) tot i que la consulta de la documentació només es pot fer a la sala que hi ha habilitada a l’arxiu, prèvia identificació del ciutadà i després d’omplir un formulari de petició.

En alguns casos es pot consultar la reproducció  documentació que hi ha en línia en aquesta mateixa pàgina web.

La documentació, els llibres i els treballs que formen part de la biblioteca auxiliar de l‘a l’arxiu estan exclosos de préstec.

Consulta i accés

El ciutadà pot consultar la documentació original (sempre que l’estat de la documentació ho permeti) i/o la documentació que està digitalitzada o en línia

Té al seu abast inventaris i catàlegs que l’ajudaran a localitzar la documentació del seu interès.

Pot consultar inventaris de documentació a la pàgina web de l’arxiu i en l’aplicatiu Arxius en línia de la Generalitat de Catalunya ’Arxius de la Generalitat de Catalunya

Reproducció

Pot obtenir la reproducció dels documents, tret d’aquells casos que no ho permeti la legislació, s’han de sol·licitar per escrit i s’han de satisfer els preus públics que fixen les ordenances de l’Ajuntament.

Divulgació

Per tal de difondre públicament els documents i les imatges de l’arxiu, s’ha de sol·licitar una autorització expressa i quan es reprodueixi s’ha de fer constar la procedència i, en el cas de les imatges, l’autor. L’autorització de reproduccions de documents i imatges no atorga cap dret de propietat intel·lectual o industrial.

Assessorament

Els ciutadans, empreses, institucions i investigadors poden demanar assessorament sobre quin tipus de documentació poden consultar segons la recerca del seu interès.

Els ciutadans, empreses, institucions poden sol·licitar assessorament sobre tractaments arxivístics de fons i col·leccions.

Visites

Tant de manera individual com col·lectiva es poden sol·licitar visites guiades a les instal·lacions.

Organització d’activitats i edició de publicacions

Des de l’arxiu s’organitzen itineraris, exposicions, cursos, jornades, conferències i publicacions de manera periòdica

Altres activitats

L’Arxiu Municipal de Cassà de la Selva va iniciar el Grup de Recerca d’Estudis Cassanencs, l’any 2000, grup que s’ha convertit en entitat municipal i de la qual l’arxiu n’és assessor en temes d’àmbit històric i que té una publicació de difusió pròpia: Descobrim Cassà.

 

Canals de participació

Els ciutadans poden fer les propostes de millora de i participació:

 • Dirigint-se presencialment al servei, a Rambla Onze de Setembre, 107
 • Trucant per telèfon: 972460005.
 • Utilitzant el correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


Formulació de queixes, suggeriments, consultes i agraïments

Els ciutadans compten amb:

 • La tramitació de Queixes i suggeriments a la seu electrònica.
 • Dirigir-se presencialment al servei, a Rambla Onze de Setembre, 107.
 • Trucant per telèfon: 972460005.
 • Utilitzant el correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Normativa

 • Accedir lliurament a la sala de consulta.
 • Ser atesos amb eficàcia i amb la major brevetat possible.
 • Disposar de les condicions adequades de seguretat i comoditat per a la consulta.
 • Accedir a aquella documentació que hagi sol·licitat, respectant les limitacions legalment establertes.
 • Accedir als documents en el suport material que la persona sol·licitant hagi elegit entre els disponibles, tret que motius de conservació ho desaconsellin.
 • Obtenir còpies dels documents consultats, excepte que no es puguin lliurar per raons de conservació o per motius legals.
 • Presentar una queixa o reclamació sobre el servei rebut.
 • Fer aportacions i suggeriments.

 

Drets i responsabilitats dels ciutadans i dels serveis gestors  

 • Accedir lliurament a la sala de consulta.
 • Ser atesos amb eficàcia i amb la major brevetat possible.
 • Disposar de les condicions adequades de seguretat i comoditat per a la consulta.
 • Accedir a aquella documentació que hagi sol·licitat, respectant les limitacions legalment establertes.
 • Accedir als documents en el suport material que la persona sol·licitant hagi elegit entre els disponibles, tret que motius de conservació ho desaconsellin.
 • Obtenir còpies dels documents consultats, excepte que no es puguin lliurar per raons de conservació o per motius legals.
 • Presentar una queixa o reclamació sobre el servei rebut.
 • Fer aportacions i suggeriments.

Deures

 • Identificar-se prèviament com a investigadors, en els cassos necessaris.
 • Respectar els drets de procedència de la documentació.
 • Respectar els drets de propietat intel·lectual, industrial i d’imatges en els cas que existeixin.
 • Tenir cura de la documentació consultada.
 • Desar la documentació en les mateixes condicions d’ordre, integritat en les que va ser deixada per a la consulta.
 • Satisfer les taxes per a l’obtenció de còpies.

 

end faq

{accordionfaq faqid=accordion1 faqclass="lightnessfaq defaulticon headerbackground headerborder contentbackground contentborder round5" }

Telèfons d'interès

 • Cassà Jove 669 166 000
 • Centre Cultural Sala Galà 972 462 820
 • Esports (zona esportiva) 972 461 527
 • Promoció Econòmica 972 462 821
 • Ràdio Cassà 972 463 777
 • Serveis Socials 972 460 851
 • Xaloc972 900 235

Contacte

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tel. 972 46 00 05

Rambla Onze de Setembre, 107, 17244 Cassà de la Selva, Girona

NIF. P1704900-H