Planejament derivat del POUM

 

En aquest apartat trobareu el planejament derivat del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

La informació la trobareu organitzada en dos apartats: