Contractes, convenis i subvencions

En aquest apartat podeu trobar la informació referent a contractes, convenis i subvencions de l’Ajuntament de Cassà de la Selva.

Tots les contractacions que formalitza l'Ajuntament de Cassà, estan publicades en el Perfil del Contractant de la Generalitat de Catalunya.