Òrgans de govern

En aquest apartat trobareu informació sobre els òrgans de govern de l'Ajuntament de Cassà de la Selva. La informació la trobareu organitzada de la següent manera:

Codi de conducta 

Certificat del Ple de l'aprovació del Codi de Conducta
Codi de conducta dels alts càrrecs públics, personal eventual i directiu de Cassà.

Aprovat en el Ple Municipal  del 25 de febrer de 2021  

Ple municipal

Composició (inclou la fitxa de contacte de tots els regidors amb les corresponents retribucions i declaracions de béns patrimonials)

Ordres del dia (s'actualitza cada vegada que es convoca un Ple municipal)

Actes (s'actualitza cada vegada que s'aprova una nova acta al Ple municipal)

Resum dels acords (s'actualitza cada vegada que se celebra el Ple municipal)

Mocions (s'actualitza cada vegada que s'aprova una moció al Ple municipal)

Consell de govern

 

Junta de govern local

Actes (s'actualitza cada vegada que s'aprova una acta)

Comissions informatives

Generals

Sectorials