Comissions Informatives Generals

Les Comissions Informatives Generals tenen l'objectiu d'incrementar el diàleg i la informació entre els regidors del govern i els de l'oposició. En aquestes sessions es tracten les propostes que s'inclouen a l'ordre del dia del Ple Municipal.

 

REGLAMENT 

 • Estan integrades exclusviament per membres de l'Ajuntament i el seu vot s'acomodarà a la representació existent entre els grups polítics de l'Ajuntament.
 • Estan integrades pels membres dels diferents grups polítics en proporció a la seva representativitat.
 • Les funcions d'aquestes Comissions Informatives Generals seran l'estudi i dictamen previ, si s'escau, dels assumptes sotmesos a la decisió del Ple Municipal.

 

MEMBRES 

 • Robert Mundet i Anglada
 • Joan Casabó
 • Sílvia Martí Suñer
 • Christian Cortés de la Fuente
 • Núria Salvans Pérez
 • Lourdes Martin Toro
 • Joan Ignasi Gispert Lloveras
 • Carla Matilla Rubirola
 • Marià Montsunyer González
 • Martí Vallès Prats
 • Sílvia Soliguer Fernàndez
 • Pau Presas Bertran
 • Meritxell Rabionet Frigola
 • Josep Ferrer Serra
 • Sílvia Simon Rabasseda
 • Joan Cañigueral Casellas
 • Helga Nuell Turon

 

PERIODICITAT DE LES SESSIONS

Les sessions se celebren a l'Ajuntament de Cassà de la Selva els dijous anteriors al Ple Municipal a la tarda excepte el mes d'agost que es considerarà vacacional. Aquestes sessions no són públiques.