Resolucions judicials

Resolucions judicials que afecten a l'Ajuntament de Cassà

Relació de les resolucions judicials dictades pel

  • Tribunal Suprem (TS),
  • Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i
  • l’Audiència Provincial de Girona
  • Jutjats contenciosos administratius, penals civils i socials

i que afecten a l’Ajuntament de Cassà de la Selva.

L'accés a la versió informàtica dels textos de les sentències s’ofereix amb una finalitat exclusivament informativa.