Presentació del servei de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà

L’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Cassà de la Selva és el canal d’entrada al consistori i ofereix un servei polivalent d’atenció a totes aquelles sol·licituds d’informació i gestió de les diferents àrees d’actuació municipals en el seu estadi inicial.

L’OAC  té com a objectiu oferir a la ciutadania un servei d’atenció personalitat basat en criteris de qualitat i d’eficàcia a través dels seus canals d’atenció: presencial, telefònic i telemàtic.

Identificació

Nom del servei: Oficina d'Atenció al Ciutadà, Registre i Padró

Adscripció dins l’organigrama: Secretaria, Alcaldia

Equip responsable:
Monica Reverter
Pilar Gaiche
Adreça: Rambla Onze de Setembre, 107
Horari (presencial/virtual): De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores
Oficina presencial: Realitzada a Can Nadal, planta baixa.
Oficina telefònica: de 8 a 15h.
Oficina telemàtica: 24h al dia, tot l'any, a través de la web
Web: www.cassa.cat/seu-electrònica/instànciagenèrica
Adreça electrònica:  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Missió i valors

La missió de l’Oficina d’Atenció Ciutadana és atendre a la ciutadania diligentment en referència a la informació i els tràmits administratius.

Els nostres valors són la polivalència de l’equip que la conforma, el convenciment en la tasca que desenvolupem, tant humanament com administrativament.

Serveis

Informació i assessorament

 • Informar a la ciutadania sobre qüestions i assumptes del poble.
 • Gestionar l’agenda de l’alcalde.
 • Gestió inicial dels següents tràmits (més informació a www.cassa.cat/tramits):
  • Sol·licitud de targeta per la deixalleria.
  • Sol·licitud d’alta d’un gos al cens municipal.
  • Sol·licitud de parada al mercat setmanal, mercat de la puça, parades festa major, fira Santa Tecla.
  • Compulses de documents relacionats amb els processos de selecció iniciats des de l’ajuntament.
  • Sol·licitud gual: alta/baixa.
  • Sol·licitud bonificació per a jubilats, famílies nombroses, famílies monoparentals.
  • Alta al padró municipal d’habitants.
  • Alta per naixement al padró municipal d’habitants.
  • Sol·licitud d’ús d’edificis i/o instal·lacions municipals.
  • Certificacions del padró municipal d’habitants.
  • Renovació de la inscripció padronal dels ciutadans estrangers no comunitaris sense permís de residència permanent.
  • Sol·licitud de subvencions per entitats.
  • Sol·licitud de permís per ocupació de la via pública.
  • Sol·licitud alta terrassa de bar.
  • Sol·licitud ampliació terrassa de bar.
  • Sol·licitud canvi de titular terrassa de bar.
  • Sol·licitud per a la venda de pirotècnia.
  • Sol·licitud d’obra major.
  • Sol·licitud d’obra menor.
  • Comunicats de crema.

Canals de participació

Els canals de participació dels ciutadans són diversos:

 • Escrits dirigits al servei.
 • Aportacions en qualsevol dels canals de comunicació establerts per l’Ajuntament: instàncies genèriques i/o a través del formulari de www.cassa.cat/queixes.
 •  Opinions a través de les xarxes socials del servei o de l’Ajuntament de Cassà.


Presentació de queixes, suggeriments, consultes i agraïments

Per facilitar la comunicació amb la ciutadania i detectar millores del servei, l’Ajuntament ha establert tres canals preferents:

 • Bústia de queixes i suggeriments. S’hi pot accedir a través de www.cassa.cat/queixes.Aportacions en qualsevol dels canals de comunicació establerts per l’Ajuntament: instàncies genèriques i/o a través del formulari de www.cassa.cat/queixes.
 • Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), situada a l’Ajuntament de Cassà de la Selva (rambla Onze de Setembre, 107).
 • Telèfon: 972 46 00 05.
 • Web: www.cassa.cat
 • Comunicacions dirigides directament al servei a través de les dades de contacte acordades.

  Normativa

 • Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament.
 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.
 • Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.
 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.


Drets i responsabilitats de la ciutadania i dels serveis gestors   

 • Les persones que s’adrecin presencialment a l’OAC per formular una consulta o efectuar un tràmit, seran ateses d’acord amb la disponibilitats del personal.
 • Disposar de les condicions adequades de seguretat i comoditat que són necessàries per a la consulta o tràmit.
 • Accessibilitat de la informació de l’OAC des dels diferents canals de què es disposa per a aquest servei.
 • Ser informats de les tarifes vigents per la realització dels diferents tràmits.
 • Presentar una queixa o reclamació sobre el servei rebut.
 • Fer aportacions i suggeriments que sempre constituiran una oportunitat de millora.
 • Tractar amb respecte i consideració al personal que presta servei a l’OAC.
 • Respectar els drets de la resta d’usuaris de l’oficina.
 • Identificar prèviament quin tràmit o consulta vol realitzar per tal de poder-lo atendre de la manera més eficaç i eficient possible.
 • Identificar-se amb el seu document d’identificació (NIF/NIE/Passaport) per tal de realitzar qualsevol tràmit municipal.
 • Fer un ús correcte de les instal·lacions.

 

end faq

{accordionfaq faqid=accordion1 faqclass="lightnessfaq defaulticon headerbackground headerborder contentbackground contentborder round5" }

Telèfons d'interès

 • Cassà Jove 669 166 000
 • Centre Cultural Sala Galà 972 462 820
 • Esports (zona esportiva) 972 461 527
 • Promoció Econòmica 972 462 821
 • Ràdio Cassà 972 463 777
 • Serveis Socials 972 460 851
 • Xaloc972 900 235

Contacte

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tel. 972 46 00 05

Rambla Onze de Setembre, 107, 17244 Cassà de la Selva, Girona

NIF. P1704900-H