Presentació del servei de l'Àrea de Joventut - Cassà Jove

Els serveis a la joventut que s’ofereixen des de l’Ajuntament de Cassà s’emmarquen en la marca Cassà Jove i es coordinen des de l’Àrea de Joventut.

Les polítiques de joventut municipals es regulen pel pla local de joventut vigent i aglutinen aquelles accions que afavoriran i acompanyaran als joves en el seu pas de la infància a la vida adulta en tots els àmbits de la seva vida (ocupació, formació, oci i lleure, salut, habitatge, etc.).

Identificació

Nom del servei: Cassà Jove (àrea de Joventut).

Adscripció dins l’organigrama: Regidoria de Joventut, Esports i Comunicació.

Equip responsable:
Cristina Canyet
Laura Casamitjana
Martí Tarrés

Adreça: Espai Jove l'Escorxador, C. d'Enric Coris, 11

Horaris: Dimecres i divendres, matins de 9 a 13h.
Dimarts a divendres, tardes de 16 a 19h.
Hores concertades.
Telèfon: 669 16 60 00.
Xarxes socials: Facebook: Cassà Jove
Twitter: @cassajove
Instagram: @cassajove
Web: www.cassajove.cat
Adreça electrònica:  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Missió i valors

Treballem per fomentar el desenvolupament de la població jove del municipi amb les millors garanties personals, socials i econòmiques, facilitant recursos, habilitats i actuacions que acompanyin en el procés d’emancipació.

Serveis

Punt d'Informació Juvenil (PIJ):

Orientació i informació sobre recursos en temes de formació, ocupació, habitatge, salut, cultura i oci, etc. Gestió dels carnets d’alberguista i estudiant i professor internacionals.

Carnet Cassà Jove:

Dispensació de carnets i gestió del projecte. Gestió amb les empreses, comerços i serveis del poble per oferir.

Formació:

Cursos de formació: formació de premonitors/es de lleure, càpsules formatives, tallers, etc.

Activitats puntuals:

Sortides lúdiques. Casal Jove. Activitats mancomunades amb altres àrees de joventut del Gironès (bus nit a fires de Girona, acampades, sortides Waterworld, PortAventura, etc.).

Dinamització del projecte PIDCES (punt d’informació i dinamització als centres d’educació secundària):

Xerrades i activitats a grups /classe dels CES. Reunions i trobades amb delegats/des dels CES. Participació al projecte mancomunat “jornada de delegats de 2n d’ESO del Gironès”. Suport en activitats organitzades per alumnes / professors dels CES.

Joviart Cassà

Coordinació amb l’Escola d’Art Josep Lloveras del cicle Joviart Cassà, d’exposicions de joves artistes.

Cavalcada de Reis

Organització de l’activitat Recepció dels patges reials. Organització de l’activitat Cavalcada de Reis.

Barraques i Festa Major

Coordinació tècnica de les Barraques de la Festa Major. Organització de l’activitat d’elecció d’Hereu i Pubilla. Organització de la gimcana jove.

Dinamització Espai Jove l'Escorxador

Dinamització d’activitats de l’Espai Jove. Xerrades, tallers, activitats lúdiques. Programació mensual d’activitats.

Espai d'assaig La Bàscula

Cessió d’espais d’assaig per a grups locals. Dinamització d’activitats musicals.

Persones destinatàries dels serveis: Població jove de Cassà de la Selva, d’entre 12 i 29 anys.

Canals de participació

Els canals de participació dels ciutadans són diversos:

 • Escrits dirigits al servei.
 • Aportacions en qualsevol dels canals de comunicació establerts per l’Ajuntament:
    instàncies genèriques i/o a través del formulari de www.cassa.cat/queixes.
 • Opinions a través de les xarxes socials del servei o de l’Ajuntament de Cassà.
 • Formulari “Consulta 24 h” de la pàgina web www.cassajove.cat.
 • Xarxes socials pròpies de Cassà Jove: Facebook: Cassà Jove Twitter i Instagram: @cassajove.
 • Consultes directes al whatsApp de Joventut: 669 166 000

Presentació de queixes, suggeriments, consultes i agraïments

Per facilitar la comunicació amb la ciutadania i detectar millores del servei, l’Ajuntament ha establert tres canals preferents:

 • Bústia de queixes i suggeriments. S’hi pot accedir a través de www.cassa.cat/queixes.
 • Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), situada a l’Ajuntament de Cassà de la Selva (rambla Onze de Setembre, 107). Telèfon: 972 46 00 05. Web: www.cassa.cat.
 • Comunicacions dirigides directament al servei a través de les dades de contacte acordades.

Normativa

 • Decret 90/2013, de 29 de gener, per qual s’aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya.
 • Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut.
 • DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.
 • Decret 297/1987, de 14 de setembre, pel qual es regula l'obertura i el funcionament dels serveis d'informació juvenil.
 • Pla Local de Joventut de Cassà de la Selva 2017-2020, aprovat pel Ple Municipal en data 24 de novembre de 2016.
 • Reglament de règim intern de l'Espai Jove l'Escorxador.
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LPDCP).
 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, d’accés a la informació pública i bon govern.

Drets i responsabilitats de la ciutadania i dels serveis gestors   

Dret a la no discriminació i a una atenció adequada.
Dret de les persones usuàries a ser tractades amb respecte i consideració.
Dret a rebre informació de tots els procediments que afectin les persones usuà-ries.
Dret a rebre informació de tots els procediments que afectin les persones usuà-ries.
Dret a accedir als serveis oferts sempre que compleixin els requisits de partici-pació.Dret a rebre informació de tots els procediments que afectin les persones usuà-ries.
Dret a formular queixes i suggeriments d'acord amb el que està fixat en aquesta carta de serveis
Tractar amb respecte i consideració el personal que presta els serveis.
Facilitar totes les dades necessàries per a la correcta tramitació del procedi-ment.
Utilitzar correctament els serveis i els béns públics.
Complir les normes municipals. 

end faq

{accordionfaq faqid=accordion1 faqclass="lightnessfaq defaulticon headerbackground headerborder contentbackground contentborder round5" }

Telèfons d'interès

 • Cassà Jove 669 166 000
 • Centre Cultural Sala Galà 972 462 820
 • Esports (zona esportiva) 972 461 527
 • Promoció Econòmica 972 462 821
 • Ràdio Cassà 972 463 777
 • Serveis Socials 972 460 851
 • Xaloc972 900 235

Contacte

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tel. 972 46 00 05

Rambla Onze de Setembre, 107, 17244 Cassà de la Selva, Girona

NIF. P1704900-H