Reforma de la vorera del grup Sant Josep

Vorera carrer de LlagosteraDesprés de les obres d’asfaltatge del carrer de Llagostera del grup Sant Josep, el proper dilluns, dia 27 de juliol, es començarà la reforma de la vorera d’aquest mateix carrer. 

 

Aquestes reformes són per millorar l’estat de la vorera actual, que està molt malmesa pel deteriorament de molts anys i per l’efecte de les arrels dels arbres propers. Es procedirà a la seva demolició i es farà una nova base de paviment de formigó acolorit de marró clar.


Aquestes tasques es faran en dues fases, en la primera,  des de la meitat de la vorera fins a la part superior i en la segona fase la resta. La durada total de les obres serà d’unes tres setmanes aproximadament, incloent el temps que necessita aquest material per a eixugar-se.

Els veïns que tenen garatge en aquest carrer hauran de deixar el cotxe a l’exterior durant el temps de les obres.


El cost total és d’uns 35.000 € i van a càrrec de la partida d’obres IFS (Inversions Financerament Sostenibles) de l’any 2019.