• Cassà de la Selva

    Cassà de la Selva

Per aquest any 2014 s’havien previst uns ingressos de 320.000 euros i s’han superat en 90.369 euros, malgrat això, encara ha generat un dèficit de 33.233 euros.

Això demostra que continua la bona evolució econòmica des de la gestió directa a càrrec de l’ajuntament.

El primer any de gestió directa va tenir un dèficit de 28.250 euros, i el segon any el dèficit ha estat de 33.233 euros, tenint en comte que s’hi han fet inversions i millores.

També s’ha augmentat el número d’abonats, que durant l’any 2014 va tenir una mitjana de 880 i aquest 2015 la mitjana és superior als 1000.