• Cassà de la Selva

    Cassà de la Selva

El col·legi electoral ubicat al carrer de l'Empordà, 7, corresponent al districte 1r, secció 2a,
s'ha traslladat a l'Espai Jove l'Escorxador, carrer d'Enric Coris, 11.

L’Ajuntament de Cassá de la Selva ha convocat un Ple extraordinari el dia 28 d’abril a les 8 del vespre amb un únic punt a l’ordre del dia: l’elecció dels membres de les Meses Electorals per a la realització de les eleccions de diputats al Parlament Europeu.

D'acord amb el Reglament num. 3/1995 de 7 de juny dels Jutges de Pau i de conformitat amb el que disposa l'article 101.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, s'anuncia convocatòria per a l'elecció del Jutge de Pau Titular i del Jutge de Pau Suplent del municipi de Cassà de la Selva.