Dia Internacional de l'Alliberament LGBTIQ+

2022 06 28 LGTBIL'ajuntament de Cassà s'adhereix al comunicat institucional per celebrar el Dia Internacional de l'alliberament LGTBI+ per la defensa dels drets de les persones LGTBI+ i contra la discriminació de qualsevol col·lectiu per raó d'orientació sexual, identitat o gènere. 

Aquest mes de juny s'ha tancat el cicle Diver(SOS), un projecte transversal promogut  des de diferents àrees de l'ajuntament que tenia com a objectiu fomentar el respecte cap a la diversitat de la societat catalana en general, i de la cassanenca en particular. Amb la programació de diferents actes i espectacles, que han tingut lloc d'octubre a juny, s'ha volgut donar veu i visibilitat a les diversitats existents a Cassà de la Selva i trencar amb la resistència i els prejudicis que ens separen. El darrer acte va ser una exposició per visibilitzar la diversitat de persones joves de Cassà a partir d'allò compartit: "el que ens fa ser iguals és que tots som diferents".

Aquesta setmana es farà una pintada d'un pas de vianants a Cassà, amb els colors de l'arc de Sant Martí amb la col·laboració del jovent de Cassà per donar visibilitat a la lluita dels col·lectius LGTBI+.

 

Declaració institucional del 28 de juny de 2022, Dia Internacional de l’Orgull o per a l’Alliberament LGBTI+ del Govern de la Generalitat:

El dret a caminar pel carrer sense por, sense rebre insults ni patir agressions per ser qui som o per anar agafats de la mà de la nostra parella. El dret que el nostre lloc de treball sigui un espai segur, sense que la nostra orientació sexual sigui motiu de discriminació. El dret a expressar-nos i mostrar-nos tal com som en l’àmbit familiar, educatiu o en els espais d’oci. El dret al reconeixement de la nostra identitat de gènere i de la diversitat familiar per part de les administracions... Tots aquests drets no són drets que hagin vingut donats per a totes les persones. Els col·lectius LGBTI+ han hagut de lluitar durant dècades per aconseguir-los, tant al nostre país com arreu del món, i encara avui no estan plenament garantits.

Les mobilitzacions socials en defensa dels drets de les persones LGBTI+, iniciades amb els fets de Stonewall l’any 1969 a Nova York i a la dècada dels setanta a casa nostra, han contribuït a tenir un país més just, mitjançant la conscienciació social i l’impuls d’un marc normatiu de protecció dels drets humans. La Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia va ser un punt d’inflexió per elaborar polítiques públiques LGBTI+ a Catalunya, al mateix temps que ha permès atendre i acompanyar les persones que han vist vulnerats els seus drets a través del desplegament arreu del territori de la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGBTI+.

Més recentment, la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació reforça les mesures per assolir una protecció real i efectiva contra qualsevol forma o acte de discriminació o d’intolerància per motiu de l’orientació sexual, la identitat o l’expressió de gènere de les persones. La futura llei trans* catalana, actualment en elaboració, ha de continuar el camí cap a la plena garantia de drets. Com més drets, més justícia, més democràcia. Els nous drets no resten altres drets assolits ni tampoc no esborren res ni ningú.

Fer valdre les lleis d’igualtat en tots els àmbits i desplegar-les amb la màxima potència és una obligació de tots els poders públics. I ho és encara més avui dia davant els discursos d’odi a la diferència i el qüestionament per part de l’extrema dreta dels drets assolits. Com va dir Judith Butler respecte d’aquests grups en l’acte de lliurament del Premi Internacional Catalunya el 27 d’abril d’enguany: «Quina visió de la nació és aquella que pot estar amenaçada per qui persegueix la igualtat, la llibertat, la justícia, la fi de les guerres, un futur sense violències, o el dret a caminar pel carrer sense por?».

A Catalunya tornarem a dir tantes vegades com faci falta «No passaran!». Més que mai, les entitats i els poders públics del país defensarem el dret de les persones a viure en llibertat, i treballarem per accelerar un canvi social que només serà possible si les polítiques públiques feministes són transinclusives, si les polítiques LGBTI+ són feministes, i si totes aquestes polítiques són també antiracistes i tenen en compte l’edat o la discapacitat.

Els drets de les persones LGBTI+ són part de la lluita compartida per la defensa del dret de totes les persones a ser i a viure lliures de discriminacions i de violències. Ja siguem persones cis, trans* o no-binàries i sigui quina sigui la nostra orientació sexual, aquesta lluita ens ha d’interpel·lar sempre, perquè els drets s’exerceixen i es garanteixen de manera col·lectiva.

Suport del Govern a les reivindicacions de les entitats membres del Consell Nacional LGBTI.

Amb motiu del 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull o per a l’Alliberament LGBTI+, el Govern de la Generalitat referma un any més el seu compromís amb la defensa dels drets de les persones LGBTI+ i emplaça tota la ciutadania a participar dels actes i mobilitzacions que aquests dies tindran lloc arreu del territori amb tot l’#Orgull.

Així mateix, el Govern recull les reivindicacions de les entitats membres del Consell Nacional LGBTI, l’òrgan col·legiat constituït com un espai de participació ciutadana superior en matèria de drets i deures de les persones LGBTI+ i com a òrgan consultiu de les administracions catalanes que incideixen en aquest àmbit, sens perjudici de les funcions i les competències d’altres òrgans o ens que la legislació estableixi.

Aquestes reivindicacions es concreten en:

  • Superar les dificultats que encara troben en el Registre Civil les persones trans* per al canvi de nom o les famílies homoparentals per al registre de fills i filles.
  • Instar el Govern de l’Estat a considerar de manera especial el dret d’asil i la protecció de les persones LGBTI+ que es troben en situacions de vulnerabilitat en els països d’origen, i d’aquelles que no han pogut accedir a la regularitat administrativa, i que la Generalitat tingui un paper decisiu en l’acollida de persones LGBTI+ que arribin al país, reconeixent les seves necessitats específiques.
  • Continuar avançant en la formació específica del professorat en matèria de diversitat i de la realitat LGBTI+, també en l’àmbit de l’educació física i la pràctica esportiva, per tal d’afavorir la creació d’espais segurs i de confiança per a l’alumnat LGBTI+.
  • Dotar els Serveis d’Atenció Integral LGBTI+ (SAI) de més recursos i dur a terme campanyes per tal de donar a conèixer aquest servei, amb l’objectiu de millorar l’atenció i l’acompanyament que ofereixen, així com les actuacions davant d’una situació d’LGBTI-fòbia.
  • Garantir el dret a la reproducció assistida a les dones lesbianes i els homes trans* i la reducció de les llistes d’espera en aquest camp. Continuar amb la descentralització del Servei Trànsit, amb la creació progressiva d’una xarxa funcional d’unitats de Trànsit de referència territorial en l’àmbit de l’atenció primària i la salut comunitària de Catalunya que atén les persones trans*.
  • Millorar l’accés a la informació de les persones del col·lectiu LGBTI+ amb discapacitat sensorial o física en igualtat de drets.
  • Crear i administrar uns espais inclusius i segurs per a les persones grans LGBTI+, així com fomentar la formació de les persones que treballen amb persones grans i dependents.
  • Tenir molt present el món rural, on el nombre de persones del col·lectiu LGBTI+ es troba més invisibilitzat i dispers, i contribuir a disposar d’espais de trobada, reforçar els serveis de suport als col·lectius i promoure activitats que ajudin a visualitzar-los des de l’Administració més propera.
  • Disposar d’un avantprojecte de llei trans* catalana per tal que pugui ser debatut i aprovat al Parlament de Catalunya.