Error in function loadImage: The image could not be loaded.

Error in function redimToSize: The original image has not been loaded.

Error in function saveImage: There is no processed image to save.

Error in function loadImage: The image could not be loaded.

Error in function redimToSize: The original image has not been loaded.

Error in function saveImage: There is no processed image to save.

Preinscripcions escolars curs 2014-2015

2014-03-10-preinscripcio-escolesEs poden matricular al primer curs del segon cicle d'educació infantil els infants que durant l'any 2014 compleixen els 3 anys; al primer curs d'educació primària, els alumnes que compleixen 6 anys durant l'any 2014 i els d'edat diferent als quals correspongui cursar aquest nivell educatiu perquè procedeixen del darrer curs d'educació infantil. Al primer curs d'educació secundària obligatòria es poden matricular els alumnes que compleixen 12 anys durant l'any 2014 i els d'edat diferent als quals correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa.


Abans de matricular-se s'ha de fer la preinscripció. Amb la preinscripció se sol·licita l'admissió en un centre determinat.
Per fer la preinscripció cal:
Conèixer el calendari de tot el procés.
Consultar els centres.
Conèixer i reunir la documentació i els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds.
Presentar la sol·licitud i la documentació.
Consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva, després del període per presentar reclamacions.
Consultar el centre assignat i fer la matrícula
També us poden informar sobre el procés de la preinscripció i la matrícula a l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) del municipi al carrer d'Enric Coris, 11, tel. 972460011