Resposta de l’ajuntament a l’alumnat amb necessitats de Cassà de la Selva

Des de l’Ajuntament de Cassà de la Selva estem en contacte permanent amb el Departament d’Educació i amb els centres escolars del municipi per tal de tenir coneixement de les necessitats concretes que poden tenir els alumnes de Cassà pel que fa a equipaments i connectivitat. En aquest sentit, el mateix Departament s’està encarregant de cobrir aquestes necessitats i ho farà en dues fases.

Des de l’Ajuntament, per complementar aquestes accions, plantegem les següents propostes:

  • Lots de material escolar: proporcionarem lots de material escolar per a aquell alumnat que des dels centres escolars ens informin que no en disposen.
  • Dossiers de treball: proporcionats per part dels centres educatius, imprimirem i farem arribar dossiers de treball a tots aquells alumnes que no disposin de l’equipament informàtic necessari.
  • Campanya Compartim WIFI: ens sumem a la campanya Compartim WIFI, que consisteix a demanar que la ciutadania de Cassà de la Selva obri el wifi de 9 a 13h, permetent, així, que l’alumnat que no disposi d’internet s’hi pugui connectar per realitzar les tasques encomanades pels centres escolars, revisar el correu electrònic o estar en contacte amb l’exterior.
  • Reforç escolar a l’estiu: de cara a l’estiu, organitzarem una activitat per oferir reforç escolar als alumnes amb vulnerabilitat social de primària i d’ESO de Cassà de la Selva. Així que puguem us n’oferirem més informació.