L’Ajuntament fa millores al parc del Carrilet

L’Ajuntament de Cassà ha fet millores al parc del Carrilet, per tal d'obrir més l'espai al carril bici i als ciutadans i fer-lo més còmode, agradable i pràctic.


Les millores consisteixen en:
1.Substitució de les reixes metàl·liques de desguàs entre les dunes i el passeig del Ferrocarril, sempre plenes de glans i fulles. Es movien i dificultaven el manteniment.
2.Substitució dels llistons de fusta dels bancs en filera de la zona del parc infantil per taulons més amples que faciliten el seu manteniment i són més còmodes.
3.Reposició de gresa a totes les zones on l'aigua de la pluja se l'ha endut.
4.Reposició del paviment de formigó de la zona de pista de basquet, les zones que estan malmeses i desgastades
5.Canvi de tots els bancs de darrera l'estació per un altre model que no té llistons de fusta sinó taulons més amples. S'ha canviat la orientació en alguns d'ells.
6.Arrencada de la tanca vegetal de xiprés tipus "lailandis", ja que alguns estaven malalts, eren molt alts i feien molta ombra a la zona de la font.
7.Repintat de les fonts i dels lavabos.
8.Repintat de la cistella de bàsquet
9.Queda pendent la millora de l'accessibilitat per a disminuïts a les voreres de l'extrem oest del parc, a tocar de la rotonda, per treure els escalons existents, que es farà properament.
10.Col.locació de dues taules amb banc tipus picnic, de plàstic reciclat del residus del contenidor groc, a la zona de la font
Les obres les han portades a terme efectius de la brigada municipal, amb un import dels materials utilitzats de poc més de 6.000€