Millores a les dutxes de la Piscina Coberta Municipal

Durant uns dies de finals del mes de març, les dutxes de la Piscina Coberta van estat tancades als usuaris per fer millores en el paviment per problemes causats per  l’evacuació de l'aigua i pel tipus de paviment.

S'ha arrencat l'existent i se n'ha fet un a base de resines i poliuretà, a fi que resulti un paviment continu, sense juntes i amb un acabat antilliscant. La qualitat i l'acabat és molt millor que el que hi havia. La meitat de la factura ha anat a càrrec de l'empresa constructora.