Millora de dos camins del municipi amb l'aplicació d'àrid i emulsió asfàltica

Obres camins matabous i ravitxoLa primera setmana de setembre està previst que comencin les obres de millora de l'acabat en els camins de Can Matabous i de Can Ravitxo de Cassà de la Selva. Aquestes feines són per aplicar una capa d'àrid amb emulsió asfàltica, i evitar així la pols i els clots que habitualment hi ha en els camins de terra.

La pavimentació consistirà a aplicar-hi primer una subbase de formigó reciclat i compactat d'uns 10 o 15 cms de gruix. Després, des de la Diputació de Girona, s'afegirà una capa d'àrid de granulometria molt específica, barrejat amb emulsió asfàltica. El resultat serà un camí asfaltat i en bon estat per millorar la circulació dels veïns d'aquelles zones.

L'import total de les obres, és de 15.602 € que van a càrrec de l'Ajuntament de Cassà. La primera part de l'obra la realitzarà l'empresa cassanenca Contruccions Fusté i la segona anirà a càrrec de la Diputació de Girona, que subvenciona el cost de la maquinària i de la mà d'obra per l'aplicació de l'emulsió asfàltica.