Monitorització dels consums elèctrics de la Sala Galà per a aconseguir una reducció de la despesa

Atès que des del departament de Serveis Tècnics hi ha l'àrea de Gestió Energètica destinada a buscar mesures de control i estalvi energètic municipal, s'ha detectat que a la Sala Galà els consums elèctrics augmenten des del 2013 tot i les mesures preses per evitar la reactiva i la implantació d'un sistema horari de funcionament de la maquinària de fred i calor.

Per aquest motiu s'ha contractat un sistema de seguiment del consum elèctric, amb la monitorització del comptador durant un any. Això implica que es farà un seguiment minut a minut de la despesa elèctrica per detectar qualsevol anomalia en el consum i així poder prendre les mesures que correspongui per assolir un consum raonable i eficient alhora. A tals efectes, l'empresa que faci el seguiment ha de fer uns informes setmanals i mensuals per establir pautes de mesures de millora d'eficiència i per tenir coneixement en tot moment dels costos que suposen. El programa ha de ser amb sistema de plataforma on line amb accés dels tècnics i personal de manteniment en qualsevol moment. L'empresa concessionària, AUDIT PREVENCIÓN Y AUDITORIAS, S.L, es compromet a abonar els cost de la operació si en un any no recupera la inversió feta, valorada en 1,000€ per tot l'any de seguiment.