L’ajuntament farà diferents actuacions per a la reducció del consum de l'enllumenat públic

En l'àmbit del Pacte d'Alcaldes per l'Energia Sostenible (PAES), s'estan portant a terme diferents accions en l'enllumenat públic, per tal de millorar l'eficiència energètica, i reduir les emissions de CO2 i la despesa econòmica en electricitat.
Segons els resultats de l'estudi luxomètric fet a tot el poble el darrer any 2013, hi ha diverses zones on es pot baixar la potència de les bombetes i al canviar el reflector per uns de més eficient, la intensitat lumínica al carrer no varia.

L'actuació, que començarà aquest mes d'abril, consistirà en la substitució de 246 unitats, de un total de 30 carrers. L'estalvi serà de 50 W per llumenera, essent 225 llumeneres de 100W, que passarien a ser de 50 W, i les 21 restants són de 150 W, i passaran a instal·lar-se bombetes de 100 W.

Les dades de l'estalvi previst són:
Estalvi energètic anual: 52.275,0 kWh
Estalvi econòmic anual: 8.364,00€
Estimació del període de retorn de la inversió:1,68 anys

Estalvi de CO2 anual: 24,36 tm**

**Segons el factor d'emissió calculat per al PAES, en el cas de Cassà: 0,466 tm/MWh