Noves informacions del Departament d’Educació

El passat 19 de març, el Departament d’Educació va emetre un comunicat on informava que suspenia tots els procediments i tràmits administratius que són de la seva competència a causa de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma pel COVID-19. Els tràmits i procediments es reprendran quan el Reial decret, i les seves possibles pròrrogues, quedin derogats. Per a més informació podeu consultar clicar aquí 

 

El 21 de març, el Departament d’Educació va emetre un nou comunicat on explicava que s’activava el Pla d’Acció: Centres Educatius en Línia, per tal de garantir l'aprenentatge en línia de l'alumnat i acompanyar els docents i els centres educatius en l'ús de les eines digitals. En aquest comunicat i s’hi enllacen diversos documents, entre els quals valorem com a molt rellevant per a les famílies el d’activitats i orientacions que aquesta setmana el Departament d’Educació ha posat a disposició del professorat. Unes activitats pensades per a les diferents etapes, que són significatives per a l’aprenentatge i que al mateix temps poden contribuir al desenvolupament de l’autonomia personal de l’alumnat. Per a més informació del comunicat cliqueu aquí

Finalment, ahir, 23 de març, el Departament d’Educació va comunicar que les targetes moneder dels ajuts de menjador ja s’estan enviant als ajuntaments i als consells comarcals des de divendres 20 de març, i està previst que en els propers dies arribin a tots els punts de distribució. Els serveis socials són els responsables de la gestió de les mesures per garantir el dret bàsic d’alimentació dels infants que es trobin en situació de vulnerabilitat i estiguin afectats pel tancament dels centres educatius, tal com estableix el Reial decret 7/2020. A partir d’aquí, els ajuntaments i els consells comarcals, amb la col·laboració del Departament d’Educació, estan organitzant la manera de comunicar-se amb aquestes famílies i els sistemes de distribució de les targetes. En algunes comarques i municipis, ja es van fer arribar les targetes el mateix divendres i algunes famílies ja han començat a fer-ne ús. En total seran 144.000 targetes, per a les quals el Departament d’Educació hi destinarà una primera inversió de 6 milions d’euros, ampliables en funció de l’allargament del tancament dels centres educatius. Les targetes no són nominals, cadascuna disposa d’un codi d’identificació per relacionar cada targeta amb cadascun dels alumnes beneficiaris de l’ajut. L’ús de les targetes és exclusivament per a compres en qualsevol establiment d’alimentació i seran vàlides durant un any.